Paaroerende mental sundhed guide

Hvordan hjælper jeg bedst mine nærmestes mentale helbred?

06. dec 2022
Fie Ebbesen

Written by:

Fie Ubbesen

Cand. Psych. stud. ved Aarhus Universitet

 

Har du en ven eller et familiemedlem, der kæmper med mentale sundhedsudfordringer, kan det være svært at vide, hvordan man bedst hjælper vedkommende af frygt for at gøre det forkerte eller gøre ondt værre. Her i artiklen finder du gode generelle råd til, hvordan du bedst hjælper og støtter.

 

 

Hvad er mentale udfordringer og hvem oplever dem?

I løbet af et liv stifter de fleste mennesker bekendtskab med mentale sundhedsudfordringer såsom stress, angst, dårligt selvværd eller sorg.
Statistik fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at kvinder generelt oplever dårligere mental sundhed end mænd på tværs af alle aldre. For både kvinder og mænd er den mentale sundhed dårligst for de 16-24-årige, hvor hver tredje kvinde og hver femte mand oplever mentale udfordringer. Derfor kan det være en stor hjælp som pårørende at vide hvordan man bedst hjælper uanset hvilke udfordringer din ven, kæreste, kollega eller familiemedlem oplever.
Læs mere om mental sundhed her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/om-psykiatri/mental-sundhed-og-mental-sygdom/

 

Bliv klogere
Det kan være forvirrende og skræmmende at opdage, at man kæmper med mentale udfordringer og det kan ofte udgøre en hindring for at opsøge hjælp eller snakke med sine venner og familie om det. Dine vigtigste redskaber som pårørende er derfor forståelse og anerkendelse. Spørg nysgerrigt og åbensindet ind for at blive klogere på hvordan de har det og forsøg at skabe et rum, hvor de frit kan fortælle om deres oplevelser. Det kan være en stor hjælp at blive hørt og lyttet til, når man har det svært.

Det kan også være hjælpsomt for dig som pårørende at blive klogere på de mentale udfordringer som din ven oplever. Det kan du eksempelvist gøre ved at søge på internettet eller lytte til podcasts, der relaterer sig til emnet – sådan bliver du hurtigt klogere og det kan hjælpe dig til at forstå de følelser og handlinger, som din nærmeste udviser.

 

Emotionel support
Desværre er der en tendens til, at personer med mentale sundhedsudfordringer oplever selvstigmatisering og derigennem mister troen på at få det bedre. Hvis man har det svært og kæmper med mentale udfordringer, har det derfor enorm værdi at blive anerkendt i, at man ikke er unormal eller svag og at der altid er en vej mod at få det bedre. Den anerkendelse kan du som pårørende være med til at give. Støt og hjælp dem i at finde en dygtig og empatisk terapeut hvis behovet er der, snak om hvor normalt det er at opleve mentale udfordringer og mind dem om, at selvom rejsen mod bedre mental sundhed kan være hård og udmattende, så er det aldrig umuligt – det er nemlig nemt at glemme i kampens hede.

 

Hold øje med symptomerne

Når man er pårørende til personer, der kæmper med mentale sundhedsudfordringer, kan det være virksomt at holde øje med deres symptomer og hvordan de udvikler sig. Virker din ven mere rastløs end de plejer? Fornemmer du, at det er svært for dem at få udført hverdagens gøremål? Oplever du større irritation eller ligegyldighed fra dem? Hvis du er tvivl, så spørg ind ved fx at sige, ”du ser træt ud – Hvordan sover du for tiden?” eller ”Du virker rastløs – hvordan har du det?”. Selvom det kan være grænseoverskridende at skulle spørge ind til, så er det en kærlig håndsrækning, der fortæller din ven, at du er bekymret og vil dem det bedste. Hvis du fornemmer, at symptomerne bliver mere udtalte, kan det være en god ide at henvise til en psykolog.

 

En blid påmindelse

Det kan virke invaderende og overvældende at snakke om mental sundhed, hvis det udgør nyt terræn for jer begge og man kan måske opleve berøringsangst, der sommetider kan vokse sig stor og resultere i følelser af skam og frustration. Derfor fungerer denne artikel også som en blid påmindelse om, at det altid er bedre at snakke om det der gør ondt og komme til at sige noget forkert end at gøre ingenting – især fordi intentionen bag de svære snakke som regel altid er velmenende.

 

Do’s:

  • Snak om det der gør ondt, selvom det kan være svært.
  • Lyt med et åbent sind og skab et rum, hvor din ven frit kan fortælle om deres oplevelser.
  • Bliv klogere ved at søge på nettet og orientere dig i podcasts/artikler/bøger.
  • Forsøg at slippe berøringsangsten

 

Dont’s:

  • Undgå sætninger som ”bare vær glad” eller ”tænk på noget andet” – selvom de er velmenende.
  • Bebrejd ikke dig selv og din indsats, hvis din ven ikke får det bedre. Nogle problemer kræver mere hjælp end hvad pårørende kan give.
  • Undgå tage ting for personligt – mentale sundhedsudfordringer kan påvirke adfærd og følelser, så din vens reaktioner og handlinger opleves som i uoverensstemmelse med deres personlighed.

 

Nyttige links og pårørendeguides:

Want to know more?

Har du en ven eller et familiemedlem, der kæmper med mentale sundhedsudfordringer, kan det være svært at vide, hvordan man bedst hjælper vedkommende af frygt for at gøre det forkerte eller gøre ondt værre. Her i artiklen finder du gode generelle råd til, hvordan du bedst hjælper og støtter.

 

Har du en ven eller et familiemedlem, der er ramt af stress, kan det være svært at vide hvordan man bedst hjælper af frygt for at gøre det forkerte eller gøre ondt værre. Her i artiklen finder du gode råd til hvordan du bedst støtter din stressramte ven eller familiemedlem.

 

Har du en ven eller et familiemedlem, der lider af angst, kan det være svært at vide hvordan man bedst hjælper og støtter af frygt for at gøre det forkerte eller gøre ondt værre. Her i artiklen finder du gode råd til hvordan du bedst støtter den angstramte.

 

Har du en ven eller et familiemedlem, der kæmper med en depression, kan det være svært at vide, hvordan man bedst hjælper og støtter vedkommende af frygt for at gøre det forkerte eller for at gøre ondt værre. Her i artiklen finder du gode råd til, hvordan du bedst støtter din ven og samtidig undgår at blive opslugt af følelser af afmagt, bekymring og tungsind.