profile

Cecilie

Psychotherapist MPF

The Therapist


Jeg er terapeuten der hjælper mine klienter med at opnå større selvværd, bedre kontakt til sig selv og derved opbygger sunde relationer ved at lytte efter deres egne grænser, behov og ressourcer samt hjælper dem med at udtrykke disse.
Vi kan have brug for hjælp til at få øje på hvad der ligger bag tanker, følelser og adfærd. Vi finder måder og øvelser, som giver dig/jer mulighed for at tage kontrol over egen tilværelse, så du/I ikke føler, at følelserne og magtesløsheden overtager styringen.

Experience

healper_expertise

Areas of Expertise

Cecilie has experience in the fields of Couples therapy, Self-worth, Trauma, Well being, Neglect, Addiction, Anxiety, Assault victim, Anger management, Coaching, Conflict resolution, Depression, Eating disorder, Family relations, Grief, Health, LGBTQ+, Loneliness, OCD, Parenthood and pregnancy, PTSD, Relatives of sick/deceased, Self-harm, Sex related issues, Sexual abuse, Social relations, Stress, Work

healper_flag

Languages

At Cecilie, the therapy can take place in Danish, English, Norwegian
healper-specialties

Specializations

Cecilie is a specialist in Psychotherapy for children/adults

What are their clients saying

The therapy

Udgangspunktet for vores samtaler er dine/jeres udfordringer og oplevelser. Vi undersøger sammen hvilke tanker, følelser og situationer der opstår, som går skævt og ender som fortvivlelse, skam, ondt i maven eller andre fysiske signaler.
Du skal føle dig tryg , når vi går i gang med den terapeutiske proces og jeg vil være din støtte hele vejen.
Jeg vil inspirere og udfordre dig, og sammen finder vi frem til nye perspektiver, så du kan leve det liv, du ønsker.

The clinic

Min klinik ligger ned ad trappen i en opgang på ydre Nørrebro tæt på Nørrebro Station. Vi er 3 i et klinikfællesskab og du er velkommen til at tage te eller kaffe mens du venter.
Klinikken er indrettet med lidt grønne planter og komfortable møbler. Jeg håber du vil føle dig godt tilpas her og gør mit bedste for det.
Hvis du er på cykel, kan du parkere den uden for hoveddøren. Hvis du kører i bil, kan du parkere gratis udenfor.


Gratis telefonisk forsamtale

0

dkk / session
Book You will not be charged yet
Session
0 dkk

Total 0 dkk
clock

Cecilie is usually booked. You should book soon, if you want to attend their therapy.

See other services

0 dkk

Gratis telefonisk forsamtale

Book therapy

Call Cecilie to hear more

If you have any questions, you can find the phone number or ask the therapist to call you here .

It is free to call and hear more

Placement

Ørnevej 29, Kld.TV, 2400 København NV

Gratis telefonisk forsamtale

0 dkk

healper_location

Location

Online

price

Subsidy

No subsidies available.

healper_publications

Description

Jeg ringer dig op for en gratis telefonisk forsamt ale, hvor vi kan få et indtryk af hinanden.

Book

Recommended based on your preferences

Ung terapi: 15-20-årige

600 dkk

healper_location

Location

Clinic at Ørnevej 29, Kld.TV, 2400 København NV or Online or Home visit

price

Subsidy

No subsidies available.

healper_publications

Description

Mistrivsel blandt unge refererer til en tilstand, hvor unge oplever problemer og udfordringer på forskellige områder af deres liv, der påvirker deres trivsel og mentale helbred negativt. Mistrivsel blandt unge kan omfatte tilstande som stress, angst, depression, ensomhed, social isolation, lavt selvværd, spiseforstyrrelser, selvskade eller selvmordstanker. Ved at give dem et trygt rum til at udforske deres følelser, tanker og adfærdsmønstre, kan terapi kan hjælpe de unge. Det, der kan hjælpe den unge er, at opleve en tillidsfuld relation hvor man kan identificere og forstå problemerne, tale åbent om det uden at blive dømt eller vurderet. Ved at udforske følelser og tanker samt undersøge de underliggende årsager og hjælpe den unge med at udvikle en større bevidsthed og accept af sig selv. At udvikle hensigtsmæssige mestringsevner, opdage egne ressourcer, grænser og behov, er med til at kunne håndtere livets udfordringer og øge trivsel, opbygge sunde relationer og øget livskvalitet.

Book

Recommended based on your preferences

Individuel terapi

850 dkk

healper_location

Location

Clinic at Ørnevej 29, Kld.TV, 2400 København NV or Online or Home visit

price

Subsidy

No subsidies available.

healper_publications

Description

Book

Recommended based on your preferences

Par-og familieterapi

1000 dkk

healper_location

Location

Clinic at Ørnevej 29, Kld.TV, 2400 København NV or Home visit

price

Subsidy

No subsidies available.

healper_publications

Description

I PARTERAPI er formålet at styrke parforholdet og lære at tackle de udfordringer, der opstår mellem partnere. Gennem terapien kan parret lære at håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde, kommunikere mere autentisk og genopdage følelsen af intimitet og nærhed. FAMILIETERAPI fokuserer på at forbedre stemningen og relationerne mellem familiemedlemmerne. Vi identificerer problematiske mønstre og kommunikationsproblemer, der kan skabe spændinger i familien. Ved at forstå det bagvedliggende og lære nye tilgange kan forældrene begynde at opbygge et mere trygt, nærende og støttende miljø. Gamle sår kan heles, og de voksne kan begynde at arbejde sammen som et team for at løse problemer og håndtere udfordringer. Dette har en positiv indvirkning på alle familiemedlemmers trivsel og skaber en stor forandring i familien.

Book

Recommended based on your preferences

Kunstnersind

850 dkk

healper_location

Location

Clinic at Ørnevej 29, Kld.TV, 2400 København NV or Online or Home visit

price

Subsidy

No subsidies available.

healper_publications

Description

Kunstnersind er en gave, der tilføjer farve og dyb de til livet, men det kan også betyde en øget følelsesmæssig sårbarhed og påvirkning overfor indtryk i omgivelserne. Kreativitet er kernen i kunstnersind og kan være en kilde til både glæde og frustration. Konstant at have fokus på inspirationskilder og nye måder at udtrykke sig på. Den søgen efter originalitet og fornyelse kan føre til blokering, hvor kreativiteten synes at være forsvundet. Det kan føles som en hård kamp, men også en port ind i sider af sig selv, at overvinde denne blokering og finde den kreative gnist igen. Familie og venner kan også blive påvirket af en kunstners tilværelse. Kunstnere må ofte ofre tid for at forfølge deres passion. Dette kan skabe misforståelser og opfattelser af manglende interesse i nære relationer. Det er vigtigt at finde måder at balancere kunstneriske ambitioner med tid og opmærksomhed på familielivet og venskaber.

Book

Recommended based on your preferences