Viser person med angst

Har jeg angst? Test dig selv her

15. jun 2021
Author Isabel Anna De Castro

Written by:

Isabel Anna De Castro

BSc (Honours) Psychology, King’s College London

Angst er kroppens og hjernens normale reaktion på trusler i dit miljø. Det er dog vigtigt at være i stand til at se forskellen mellem sunde niveauer af angst og symptomerne på en angstlidelse.

Har jeg angst?

Når vi reagerer på en stressende situation, aktiverer vores krop den “sympatiske” gren af ​​vores autonome nervesystem, hvilket resulterer i fysiske reaktioner såsom øget puls, mundtørhed og produktion af adrenalin. Kroppens svar på situationen er nyttig, fordi det kan give os mulighed for at undslippe farlige situationer og reagere hurtigt.

Når vi oplever angst ofte, kan systemet dog aktiveres for meget og forårsage både fysiske og psykologiske symptomer, der kan påvirke vores dagligdag. Angst anses kort sagt for at være uden for det normale interval, hvis man oplever det for ofte og måske endda ved fravær af en stressor eller direkte trussel. Følelsen af angst er også en udfordring, hvis reaktionen på en stressende begivenhed er uforholdsmæssig stor i forhold til den trussel, den udgør.

For eksempel er det helt normalt at føle sig lidt nervøs og opleve en vis angst, når man nærmer sig en eksamen eller et jobsamtale. Men det er måske ikke så normalt at opleve blackouts og panikanfald under eller førende til disse vigtige begivenheder.

Hvis du tror, ​​du har angst, er det vigtigt, at du ved, at du ikke er alene. ‘Dansk Psykolog Forening’ betragter angstlidelser som den hyppigste mentale lidelse, hvor op til 400.000 danskere oplever symptomer på angst. Den gode nyhed er, at der er mange effektive muligheder for behandling af angstlidelser. Disse inkluderer forskellige lægemidler, psykoterapier og afslapningsøvelser.

Du kan forstå dit angstniveau bedre ved at gennemføre denne korte test. Hvis du mener, at din angst er et problem, eller hvis testresultaterne indikerer, at du måske oplever for meget angst, skal du kontakte din praktiserende læge eller finde den rigtige psykolog til dig på healper.

Om angsttesten

Denne test er en af ​​de meste anvendte angst screeningstester inden for psykologisk forskning og praksis. Det er kendt som Zungs selv-vurderende angstskala (1971) og er et valideret spørgeskema, der kan estimere en persons angst fra meget mild til meget alvorlig baseret på deres egen selvvurdering af symptomer, der har vist sig at forudsige tilstedeværelsen af ​​en angstlidelse. Vi beregner din score som et procentindeks, og vi giver dig et resultat af estimeret sværhedsgrad baseret på forskning fra Debra A. Dunstan et al. (2017, 2018, 2020).

 

Klider

 1. Dansk Psykolog Forening. (2015). Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger. Sundheds- og Ældreudvalget. https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/SUU/bilag/703/1663090.pdf
 2. Bandelow, B., Reitt, M., Röver, C., Michaelis, S., Görlich, Y., & Wedekind, D. (2015). Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology, 30(4), 183-192. https://doi.org/10.1097/yic.0000000000000078
 3. Sundhed.dk. Angsttilstande. Hentet Juni 2021 fra Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/
 4. Zung, W. W. (1971). A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics: Journal of Consultation and Liaison Psychiatry, 12(6), 371-379. https://doi.org/10.1016/s0033-3182(71)71479-0
 5. Dunstan, D. A., Scott, N., & Todd, A. K. (2017). Screening for anxiety and depression: reassessing the utility of the Zung scales. BMC psychiatry, 17(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1489-6
 6. Dunstan, D. A., & Scott, N. (2018). Assigning Clinical Significance and Symptom Severity Using the Zung Scales: Levels of Misclassification Arising from Confusion between Index and Raw Scores. Depression research and treatment, 2018, Article 9250972. https://doi.org/10.1155/2018/9250972
 7. Dunstan, D. A., & Scott, N. (2020). Norms for Zung’s self-rating anxiety scale. BMC psychiatry, 20(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2427-6
Want to know more?

Danmarks Sundhedsstyrelse definerer mental sundhed som: ”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”

Hvis og når du I løbet af dit liv oplever psykiske problemer, kan dine tanker, humør og adfærd blive påvirket. Der er ingen enkelt årsag til psykisk sygdom. Der findes dog en række faktorer, der kan øge ens risiko for psykisk sygdom, som f.eks.

 • Tidlige negative livserfaringer, såsom traumer eller en historie med misbrug.
 • Erfaringer relateret til andre igangværende (kroniske) medicinske tilstande, såsom kræft eller diabetes.
 • Biologiske faktorer eller kemiske ubalancer i hjernen.
 • Brug af alkohol eller stoffer.
 • At have en følelse af ensomhed eller isolation.

 

 

Symptomerne på irritabel tyktarm (Irritable Bowel syndrome, IBS) er fysiske og meget virkelige, og det samme er deres psykologiske underliggende årsager. IBS manifesterer sig som gastrointestinale symptomer, herunder diarré, forstoppelse, opkastning og mavesmerter, der varer længere end forventet ved en virusinfektion eller madforgiftning, og som ikke kan tilskrives andre fysiologiske problemer. Hvis man oplever disse symptomer, er det meget vigtigt at konsultere en læge for at udelukke enhver medicinsk tilstand, der kan forårsage det

Flere danskere oplever et eller flere symptomer på kompulsiv seksuel adfærd (Compulsive Sexual Behaviour Disorder, CSBD), nogle gange kaldet hyperseksualitet, hyperseksualitetsforstyrrelse eller sexafhængighed. Denne psykiske lidelse kan omfatte adfærd såsom tvangsmæssig onani, cybersex-afhængighed, erotomani, overdreven seksualdrift, problematisk hyperseksualitet, sexafhængighed, seksuel tvang og seksuel adfærd ude af kontrol.

Ensomhed er noget, som mange mennesker vil opleve på et tidspunkt i deres liv. I denne forstand er det en meget normal menneskelig oplevelse. Ifølge nylig forskning bliver den imidlertid mere og mere udbredt blandt unge. En undersøgelse i 2019 med voksne mellem 18 og 27 år viste, at 25% af deltagerne rapporterede at have ingen nære venner, mens 22% af dem rapporterede at have slet ingen venner. Ensomhed er en kendt risikofaktor for mange psykiske og fysiske helbredsproblemer. Det er derfor vigtigt, at lære, hvad ensomhed er, og hvordan man håndterer det.