Privatlivspolitik

General Data Protection Regulation (GDPR)


Healper ApS (“Healper”) overholder databeskyttelsesforordningen, eller GDPR, som den også kaldes, som indeholder regler for, hvordan Healper kan behandle personoplysninger.

Denne informationstekst, der betragtes som en integreret del af vores privatlivspolitik, har til formål at afklare, hvordan Healper håndterer dine personlige data, og hvilke rettigheder du har. Oplysningerne rettes til dig som:

 • Er klient hos Healper – når du opretter en konto, bruger den matchende service, booke sessioner via vores platform og / eller betale for de tjenester, vi leverer.

 • Er terapeut hos Healper – når du opretter en konto, administrerer bookinger og klienter, der er knyttet til dig, leverer tjenester fysisk eller virtuelt, og / eller når du har betalingstransaktioner knyttet til leverede tjenester.

 • Er medlem af Healper.dk og opretter en login-konto eller ansøger om en terapeutkonto.

 • Besøger vores websted eller vores platforme på sociale medier.

 • Deltager i vores marketingaktiviteter eller kundeundersøgelser.

 • Kommunikerer på andre måder med Healper, for eksempel gennem vores kundeservice eller direkte beskeder på sociale medier.

Dit privatliv er vigtigt for os. Vi er derfor opsatte på, at de personlige data, der er indsamlet om dig, lagres og håndteres på en sikker måde og i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi har procedurer for at indsamle, opbevare, slette og opdatere personlige oplysninger.

Vi opfordrer dig til at læse oplysningerne omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personlige oplysninger håndteres, er du velkommen til at kontakte os. Relevante kontaktoplysninger findes løbende i teksten, hvor de har deres relevans.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte (dvs. sammen med andre oplysninger) kan knyttes til dig, såsom navn, personnummer, IP-adresse, adresse, e-mail samt møde- og købshistorik.

Hvilke personlige oplysninger behandler vi om dig, og hvorfor?

I dette afsnit forklarer vi, hvordan dine personlige oplysninger bruges til at give dig relevante oplevelser, tjenester og tilbud.

Oprettelse af profil – behandling af oplysninger

Når du opretter en konto på Healper.dk uden at udfylde den matchende formular, og når du ansøger om at oprette en konto som terapeut

Når du opretter en konto på Healper.dk, håndterer vi følgende information:

 • Dit navn og dine personlige oplysninger (f.eks. telefonnummer, email og postnummer)

 • Data, som du vælger at tilføje eller ændre i din profil.

Vi håndterer dine personlige oplysninger til at:

 • Verificere din konto sikkert og validere din e-mail.

 • Være i stand til at håndtere kommunikation med dig.

 • Være i stand til sikkert at adskille dine data fra andres data.

 • Sende relevant information til dig og din terapeut.

 • Matche dig med klienter gennem vores matching algoritme.

 • Forbedre vores matching algoritme.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

 • Den registrerede har givet samtykke til, at vedkommendes personlige data behandles til et eller flere specifikke formål, da kontoen blev oprettet.

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, hvor den registrerede er part eller for at gribe ind på anmodning fra den registrerede, inden en sådan aftale indgås.

Opbevaringstid

Verificerede konti gemmes, så længe du har en konto hos Healper. Konti, der ikke verificeres, slettes automatisk efter 30 dage efter udløbet af påmindelses-mailen. Hvis du ønsker at slette din konto, vil dine personlige data blive slettet. Undtagelsen er de oplysninger og / eller dokumenter, som du eventuelt har delt med Healper eller direkte med terapeuter, og som terapeuterne og Healper har brug for til at opfylde deres/vores juridiske forpligtelser.

Udfyldelse af matching-spørgeskemaet – behandling af oplysninger

Når du udfylder matching-spørgeskemaet, skal du først oprette en konto som klient på Healper.dk og/eller booke sessioner via vores platform. Når du udfylder matching-spørgeskemaet og opretter en konto på Healper.dk og / eller starter en session hos en terapeut, håndterer vi følgende information:

 • Dit navn, dine kontaktoplysninger, køn og kortnummer.

 • Oplysninger om dine ønsker og krav til en terapeut.

 • Helbredsoplysninger, som du leverer i matching-spørgeskemaet, og som du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at Healper kan behandle oplysningerne.

 • Terapeuter bruger Healpers platform til registrering af startet/løbende behandling i henhold til lovmæssige krav.

 • Oplysninger om dine aftalebestillinger og købshistorik, f.eks. antal bookinger, datoer pr. booking og pris.

 • Undersøgelsesresultater og din feedback på tjenester leveret via vores platform.

 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik.

Vi håndterer dine personlige oplysninger til at:

 • Være i stand til sikkert at identificere dig som bruger.

 • Matche dig til den passende terapeut for at give dig en service af høj kvalitet.

 • Forsyne din valgte terapeut med relevant data for at terapeuten kan udføre terapien optimalt, dette kan blandt andet indeholde den information, du har indtastet i matching-spørgeskemaet inden jeres første møde, for at øge kvaliteten af behandlingen.

 • Betale for bookinger, inklusiv kortnummer håndtering for kortbetalinger.

 • Opdage og forhindre svindel i forbindelse med kortbetaling.

 • Håndtere og levere det, du har købt i overensstemmelse med vores købsbetingelser.

 • Underrette dig (via email eller lignende elektronisk kommunikation) om eventuelle ændringer i aftalen.

 • Udvikle statistikker om tendenser, såsom mest attraktive mødetider og mest bookede terapeuter, for at forbedre vores tjenester.

 • Behandle personlige oplysninger om dig sammen med vores betalingstjenesteudbyder, hvis du vælger at betale for tjenesten med en privat faktura med eller uden delvis betaling.

 • Optimere tjenesten og opdatere vores matching-tjeneste for at øge kvaliteten.

 • Markedsføre vores tjenester og produkter, f.eks. via en email, der indeholder link til de terapeuter, som du matcher med.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

 • Den registrerede har udtrykkeligt samtykket til behandlingen af disse personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, der påhviler den registeransvarlige.

 • Behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af myndighed.

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, hvor den registrerede er part, eller for at gribe ind på anmodning fra den registrerede inden en sådan aftale indgås.

Opbevaringstid

Dine data gemmes hos Healper, så længe du har en konto hos os. Du kan til enhver tid vælge at lukke din konto, hvor alle oplysninger slettes af os. Terapeuter og Healper registrerer og gemmer data til din igangværende behandling, så længe dette anses for relevant og hvor lovgivningsmæssige krav findes.

Terapeutprofil – behandling af oplysninger

Når du ansøger om at oprette en konto som terapeut hos Healper.dk og er godkendt til at administrere sessioner og dermed behandle klienter, håndterer vi følgende data:

 • Dit navn, dine kontaktoplysninger, profilbillede, køn, CVR-nummer og relaterede oplysninger.

 • Oplysninger om dine bookede møder, pris, transaktioner og betalingsoplysninger.

 • Oplysninger om dine bookinger og klient-historik, f.eks. antal, datoer pr. booking, og pris.

 • Oplysninger om dine kvalifikationer, certifikater, legitimationsoplysninger og anden relevant information præsenteret for klienter og / eller grundlaget for den matchende tjeneste.

 • Oplysninger, der danner grundlaget for regnskabsrelateret styring af disse i vores regnskabssystem.

Vi håndterer dine personlige oplysninger til at:

 • Identificere dig som bruger på en sikker måde.

 • Give relevant og kvalitativ beskrivelse af tjenesterne og specialområdet, der leveres til vores klienter i tilfælde af match.

 • Optimere matching-tjenesten og øge kvaliteten.

 • Sikre betaling for leveret service, herunder håndtering af betalingsoplysninger.

 • Opdage og forhindre svig i forbindelse med kortbetaling.

 • Administrere og levere tjenester, du har leveret til klienter i overensstemmelse med vores kontraktvilkår.

 • Underrette dig (via email eller lignende elektronisk kommunikation) om ændringer i bookinger.

 • Markedsføre vores tjenester og produkter.

 • Udarbejde statistik over tendenser, såsom kunders undersøgelsesresultater, der er knyttet til de tjenester, du leverede, for at forbedre vores tjenester.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, der påhviler Healper.

 • Behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af myndighed for den dataansvarlige.

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, hvor den registrerede er part, eller for at gribe ind på anmodning fra den registrerede inden en sådan aftale indgås.

Opbevaringstid

Dine data gemmes hos Healper, så længe du har en konto hos os, og vi har en aftale i drift. Du kan når som helst opsige din aftale under opsigelsesklausulen, hvor data, der ikke er relevante, slettes. Data, der kræver, at Healper overholder de gældende juridiske krav, f.eks. regnskabsloven, gemmes, så længe vi har et pålagt juridisk krav.

Når du kommunikerer med os

Du kan vælge at kommunikere med Healper, f.eks. via sociale medier, spørgeskemaer eller i chat, samtale og email med vores kundeservice. Når du kommunikerer med os, håndterer vi oplysninger, du sender til os, for eksempel:

 • Navn og kontaktoplysninger.

 • Oplysninger om dit synspunkt, spørgsmål eller sag.

Vi håndterer dine personlige oplysninger til at:

 • Besvare spørgsmål og håndtere din sag, såsom afhjælpningsfejl, håndtering af klager og betalingsspørgsmål.

 • Levere bestilt information og / eller service.

 • Forbedre vores tjenester og de oplysninger, vi leverer og offentliggør via vores websted

 • Analysere kommunikation for at forbedre vores service.

Retsgrundlag for håndtering

 • Vi håndterer dine personlige data for vores og din legitime interesse i at håndtere din sag i henhold til den såkaldte balance mellem interesser.

 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte interesser, der er af grundlæggende betydning for den registrerede eller for en anden fysisk person.

Behandling af specielle kategorier af Personlig Data

Vi behandler specielle kategorier af Personlig Data som f.eks. helbredsoplysning med formålet at kunne levere vores service/produkt til dig.

Vi behandler specielle kategorier af dit Personlig Data baseret på dit samtykke i overensstemmelse med GDPR Article 9 (2), punkt a og Article 6 (1), punkt a. Det er frivilligt for dig at give samtykke og du kan tilbage trække dit samtykke på ethvert tidspunkt ved at kontakte Healper på support@healper.dk. Hver opmærksom på at vi ikke kan levere vores service uden samtykke til at behandle de specielle kategorier af dit Personlig Data.

Opbevaringstid

Vi lagrer dine personlige data i op til 12 måneder, efter at sagen er afsluttet for at sikre sporbarhed i din kommunikation med os (dette angår vores kundesupport). Direkte beskeder i sociale medier slettes umiddelbart efter, at kommunikationen har fundet sted. Dette er dog undtaget situationer, hvor det vurderes, at der er en øjeblikkelig fare for dig eller en anden fysisk person, hvorfor vi vil behandle oplysninger i henhold til at beskytte vitale interesser for dig eller for en anden fysisk person.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Healper sælger ikke dine oplysninger til en tredjepart. Vi kan dog videregive dine personlige oplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Udbydere, både inden for og uden for EU / EØS, der f.eks. leverer it-tjenester, cloud-serviceprodukter, håndterer kundeservice anliggender (softwarefejl) eller udfører betalingsformidling og kreditoplysninger på Healpers vegne.

 • Din bank, når du betaler med betalingskort, med Mobile Pay eller anden betalingsmetode.

 • Andre modtagere, hvis det kommer fra lovkrav, andre regler eller regeringsbeslutninger.

 • Modtagere, der håndterer personoplysninger på Healpers vegne, skal altid indgå en såkaldt databehandleraftale med os for at sikre, at dine data håndteres korrekt og sikkert. Hvis vi bruger leverandører, der håndterer dine personlige data på vores vegne uden for EU / EØS, tager vi særlige sikkerhedsforanstaltninger, såsom underskrivelse af databehandleraftaler, der lever op til standardmodellen for dataoverførsel, der er vedtaget af Europa-Kommissionen og tilgængelige på Europa-Kommissionens websted.

Når dine personlige oplysninger deles med en modtager, der er uafhængigt ansvarlig for personlige data, såsom en myndighed eller en bank, gælder modtagerens privatlivspolitik og oplysninger om styring af personoplysninger.

Fortrolighed

Healper skal respektere fortroligheden af elektroniske dokumenter, der håndteres via webstedet, og må ikke forberede adgang til indhold eller videregive sådanne dokumenter til uautoriserede personer. Healper forbeholder sig dog retten til at videregive oplysninger, som Healper er forpligtet til at videregive på grund af administrative beslutninger, retsafgørelser eller lovgivning.

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven:

 • Ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

 • Ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

 • Ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 • Ret til dataportabilitet: I visse tilfælde har du ret til at få udleveret persondata, som du har givet til Healper, i et struktureret format.

 • Ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvis du vil udøve nogen af dine rettigheder, kan du kontakte os på mailadressen support@healper.dk eller gennem de øvrige kontaktoplysninger, som er beskrevet øverst i dette dokument. Du kan også kontakte datatilsynet gennem deres hjemmeside www.datatilsynet.dk for at udøve dine rettigheder.

Tekstens gyldighed og varsling af ændringer

Denne informationstekst blev sidst opdateret den 01. december 2023 og kan ændres. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i teksten, underretter vi dig senest 30 dage før ændringen træder i kraft via email, sms, eller vores tjeneste.