Servicevilkår

Indledning til Healpers vilkår

1.1. Disse website servicevilkår (I det følgende benævnt “Vilkår”) gælder for hele indholdet af webstederne under domænenavnet Healper (Websted) og enhver brug, service eller korrespondance faciliteret eller introduceret gennem webstedet. Læs derfor disse vilkår og andre retningslinjer på webstedet omhyggeligt, inden du bruger dette Websted. Hvis Klienter (i det følgende benævnt “Bruger”) ikke accepterer at være bundet af disse vilkår, bør de ikke benytte dette Websted/gå ind på dette Websted. Hvis Underleverandører af terapi (i det følgende benævnt “Terapeut”) ikke accepterer at være bundet af disse vilkår, bør de ikke benytte dette Websted/gå ind på dette Websted.

1.2. Healper ApS (i det følgende benævnt “Healper”) er et firma registreret i Danmark med registreret firmanummer DK41186822, hvis registrerede kontor er på Bergthorasgade 8 st tv, 2300 København S, Danmark.

1.3. Healper hjælper Brugere med den rette behandling ved en af Healpers Teapeuter. Brugere får et overblik over relevante muligheder inden for personlig udvikling og mental sundhed, og introducerer Brugeren til en matching platform, hvor de kan blive matchet med Healpers terapeuter, der tilbyder terapi og andre rådgivningstjenester. Kan et tilfredsstillende match ikke laves med en Healper Terapeut bliver Brugeren refereret til en terapeut uden for Healper services. Healper tilbyder en sikker terapeutisk process, hvor Brugerer kan finde, kontakte og kommunikere med Healpers terapeuter via Webstedet. I disse vilkår betyder 'terapeuter' psykiatere, psykologer, psykoterapeuter og andre autoriserede kliniske arbejdere.

1.4. Når en Bruger foretager en reservationsanmodning, anmoder om et opkald eller sender en email til en af Healpers Terapeuter på Webstedet, skal kommunikationen fortsættes mellem disse inden for Healpers vilkår. Når Healper indsamler oplysninger gennem den indledende kontakt mellem Bruger og Terapeut eller Webstedets chat-funktion, håndteres disse oplysninger gennem en databehandleraftale mellem Healper (databehandler og dataansvarlig) og dets databehandlere (under-databehandlere).

1.5. Alle Healper kundeservicemedarbejdere er bundet af et fortrolighedsprincip og vil håndtere de givne oplysninger med den største omhu med henblik på den følsomme karakter af de leverede oplysninger, som kan indeholde privat information om mentalt helbred.

1.6. Healper er dedikeret til at bruge god og sikker teknologi for at give Brugerne et tilfredsstillende system til fortrolig kommunikation med Terapeuter og Healper. Healper bruger SSL-kryptering for at højne sikkerheden.

1.7. Adgang til nogle dele af Webstedet, rådgivning eller indsendelse af oplysninger kan være begrænset for Brugeren (a), hvis Brugeren er mindreårig uden bekræftet samtykke fra deres forældre eller værger; eller (b) Brugerens placering er i et land eller en stat, hvor lovgivningen forbyder brug eller deltagelse; eller (c) Brugerens placering er i et land eller en stat, hvor lovgivningen forbyder handel med virksomheder med hjemsted i Danmark eller dets folk. Ved at få adgang til sådanne steder på Webstedet garanterer Brugeren overfor Healper, at Brugeren (a) er myndig (en person, der har nået modenheds alderen og derfor betragtes som uafhængig, selvforsynende og ansvarlig og i stand til at indgå en kontrakt og at være juridisk bundet af det); og (b) har den retlige ret til at indlede brugen af materialet i et begrænset område; og (c) på ingen måde muliggør, tillader, faciliterer eller introducerer mindreårige eller andre personer til at bruge områder på Webstedet, der er begrænset til at gøre det.

1.8. Ved at få adgang til en hvilken som helst del af dette Websted, angiver Brugeren, at de accepterer disse vilkår. Hvis Brugeren ikke accepterer disse brugsbetingelser, skal Brugeren forlade dette Websted med det samme.

1.9. Brugeren er ansvarlig for at træffe alle nødvendige arrangementer for, at de har adgang til Webstedet. Brugeren er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til Webstedet via deres konto, er opmærksomme på disse vilkår, og at de overholder dem.

1.10. Healper kan når som helst revidere disse vilkår ved at opdatere dette indlæg. Brugeren bør derfor tjekke dette Websted regelmæssigt for at gennemgå de til den tid gældende vilkår, fordi de til enhver tid aktuelle vilkår er bindende for Brugeren.

2. Indhold og artikler

2.1. Indholdet på Webstedet leveres kun til generelle informationsformål og er beregnet til at være gratis, men ikke på nogen måde som en erstatning for professionel rådgivning eller behandling. Der skal heller ikke påberåbes indholdet til diagnose eller behandling af en mental eller medicinsk tilstand. Hvis Brugeren søger sådan rådgivning eller behandling, bør Brugeren konsultere en autoriseret læge. Personer med presserende medicinske problemer bør straks søge lægehjælp og / eller behandling hos en praktiserende læge eller læge.

2.2. Hvis Brugeren overvejer selvskade eller overvejer at begå selvmord eller føler, at Brugeren kan være en fare for sig selv eller andre, skal Brugeren straks ringe til et nationalt nødtelefonnummer, underrette politiet eller kontakte nødmedicinske tjenester.

2.3. Udtalelser, der udtrykkes på Webstedet, er udelukkende udtalelser fra Terapeuter eller andre forfattere af sådant materiale, der er lagt ud eller vises på Webstedet. Healper står ikke inden for nogen information, materiale eller mening, der kan blive kommunikeret og offentliggjort på Webstedet.

2.4. Brugen af information på Webstedet sker udelukkende på Brugerens egen risiko, og Healper påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for skader, personskader eller ejendom, der stammer fra brugen af oplysninger eller materiale af enhver art, der leveres på Webstedet.

3. Terapeuter og interaktive områder

3.1. Terapeuten accepterer Healpers Data Behandlingsaftale mellem Healper (Dataansvarlig) og Terapeut (Databehandler) se Healpers Data Behandlingsaftale samt Terms of Service for Terapeuter på Healper Platformen se Healpers Terms of Service for Terapeuter. Yderligere at have givet retvisende oplysninger, udelukkende udfører arbejde inden for og stå til ansvar for Terapeutens licens- eller certificerings- og ansvarsforsikring.

3.2. Terapeuter forpligter sig til at udføre terapi i henhold til de til enhver tid gældende regler for de respektive fagforeninger og relevante styrelser her i blandt Dansk Psykolog Forening, Psykolognævnet/Ankestyrrelsen, Dansk Psykoterapeutforening, Foreningen af Danske Psykoterapeuter og Sundhedsstyrelsen.

a) Terapeuten har pligt til at registrere og føre journal over hvert forløb og enhver konsultation i Healpers journalsystem. Uanset Terapeutens licens, certificering, eller ansvarsforsikring skal Terapeuten følge reglerne om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser i henhold til Psykologloven og Healpers retningslinjer.

b) Ligeledes er det Terapeutens ansvar at sikre, at samtlige af deres klienter er orienteret om og har accepteret Healpers Terms of Service og Privatlivspolitik.

c) Det er Terapeutens ansvar, at samtlige ydelser faktureres korrekt og deltager i opkrævningen af betalingen umiddelbart efter hver session.

3.3. Terapeuter er ikke ansatte hos Healper men er underleverandører af terapeutiske ydelser for Healper.

3.4. Brugeren anerkender, at Healper ikke garanterer at forudsige eller vurdere den terapeutiske effekt. Brugeren tager det fulde ansvar for beslutningen om at få adgang til og interagere med en Healper Terapeut.

3.5 Når Brugeren har valgt deres foretrukne Healper Terapeut på Webstedet, får Brugeren mulighed for at indsende reservationsanmodninger til en konsultation, et webinar eller en anden session eller service ved at vælge at fortsætte. Bemærk, at det er vigtigt, at Brugeren kontrollerer de oplysninger, som de har indtastet, og retter eventuelle fejl, før Brugeren fortsætter.

3.6. Hvis Brugeren på et hvilket som helst tidspunkt, før de vælger at fortsætte, beslutter, at Brugeren ikke vil fortsætte med en ordre, skal Brugeren blot lukke applikationsvinduet.

3.7. Efter modtagelse af en booking-anmodning vil Healper begynde at behandle anmodningen om terapi, konsultation, webinar, session eller anden service med den valgte Terapeut og vil sende Brugeren en e-mail om, at reservationen eller ordren er modtaget, og Brugeren vil modtage en bekræftelse, når betalingen er godkendt gennem Healpers betalingspartner.

3.8. Hvis Healper formidler kontakt mellem Brugeren og Terapeut, vil de to parter være forpligtede til at betale for nævnte session gennem Healper og Healpers betalingspartner.

3.9. Hvis Brugerens betaling ikke godkendes, er Healper eller Terapeut ikke forpligtet til at levere de pågældende tjenester.

3.10. Vær opmærksom på, at når Brugeren har fremsat anmodningen og bestillingen af ordren er bekræftet, at hvis Brugeren annullerer reservationen, vil Healper stadig kunne opkræve et afbestillingsgebyr afhængigt af omstændighederne for annulleringen, herunder tidspunktet for annulleringen og værdien eller arten af den / de involverede session(er).

3.11. Healper er forpligtet til at tilbyde Brugeren et sikkert system til kommunikation med Healper Terapeuter. Imidlertid kan en Healper Terapeut eller Healper medarbejder tillades eller kræves at bryde fortroligheden, hvis Brugeren er i en sådan mental eller følelsesmæssig tilstand, at han, hun, eller de er en fare for sig selv eller andre, efter gældende etiske- og lovkrav gældende for den pågældende service. Terapeuten og Healper kan f.eks. være underlagt en pligt til at rapportere mistanke om misbrug eller forsømmelse af børn. Brugeren bør konsultere Terapeuten angående de specifikke begrænsninger, som Terapeuten er underlagt med hensyn til fortrolighed. Healper er yderligere forpligtet til at arbejde med retshåndhævende myndigheder og kan gennem en undersøgelse tvinges til at give oplysninger.

3.12. Terapeuten har ikke tilladelse til at modtage, behandle, opbevare personfølsomme oplysninger på Brugeren uden for Healper. Healper står ikke til ansvar for personfølsomme oplysninger, der bliver udvekslet mellem Bruger og Terapeut uden for Healpers virke.

4. Feedback

4.1. Healper kan levere et feedback- og testimonial-system, som er et forum for Brugeren til at udtrykke deres mening om Terapeuter, terapien og den terapeutiske fremgang. Brugeren bliver bedt om at udvise forsigtighed, takt og god dømmekraft, når de giver feedback for at sikre præcision og undgå misbrug af systemet.

4.2. Brugeren forpligter sig til ikke at gøre noget, der kan devaluere feedback- og testimonial, der bruges til at sikre feedback.

4.3. Healper undersøger hverken nøjagtigheden af tilbagemeldingerne eller censurerer bemærkninger, men Healper har ret til at slette feedback, f.eks. i de situationer, hvor feedback (a) inkluderer personfølsom information, (b) er lavet af en Terapeut for at fremme sig selv, (c) er lavet af en fiktiv Bruger, eller (d) inkluderer indhold, der er forbudt jf. afsnit 4.2

4.4 Healper har ret til at ændre feedback og testimonials, hvis der er mistanke om stave, slåfejl og lignende kommunikative fejl.

5. Klageskrifter

5.1. Kundeservice er yderst vigtig for Healper, og i tilfælde af at Brugeren er utilfreds med en terapisession, der er muliggjort via dette Websted, er Brugeren i stand til at indgive en formel klage. Bemærk, at enhver klage skal indgives skriftligt ved at kontakte support@healper.dk. Angiv de fulde detaljer, der kræves af Healper for at underbygge kravet, herunder dato, betalingsmetode og oplysninger om den relevante Terapeut.

5.2. Eventuelle klager skal indgives inden for 24 timer efter slutdatoen for den pågældende utilfredsstillende session for at være en gyldig klage, og for at give Healper og Terapeuten mulighed for at svare på klagen. hvis en klage indgives senere end 24 timer efter, at sessionen fandt sted, betragtes klagen som indgivet for sent, og dermed er hverken Healper eller Terapeuten forpligtet til at svare på den sent indleverede klage.

5.3. Healper vil straks undersøge eventuelle rettidigt indgivne klager og uden unødig forsinkelse underrette Brugeren om resultatet af undersøgelsen ved hjælp af den foretrukne udtrykte kommunikationsmetode.

5.4. Healper kan efter eget skøn vælge at fjerne en Terapeut underlagt en klage efter afslutningen af en undersøgelse.

6. Priser og betalinger

6.1. Priserne kan ændres på daglig basis. De angivne priser er inklusive moms (eller lignende afgifter), hvor det er relevant, afhængigt af lokaliteten af Bruger og lokaliteten af Terapeuten.

6.2. Brugeren er ansvarlig for fuld betaling for enhver session eller andre tjenester, der leveres ved hjælp af Healper. Hvis Healper søger, at den bestilte service skal betales af forsikringsselskaber eller sundhedsplaner, er Brugeren selv ansvarlig for dette. Brugeren er under alle omstændigheder ansvarlige for fuld betaling for alle Healper-videosessioner, ansigt til ansigt sessioner og andre relaterede tjenester, som leveres ved brug af Healper.

6.3. Healper indeholder et stort antal tjenester, og det er muligt, at nogle af tjenesterne kan være forkert prissat. Hvis den korrekte pris for en ordre er højere end den pris, der er angivet på Websiden, kontakter Healper normalt Brugeren, inden den pågældende konsultation finder sted. Healper er ikke forpligtet til at sikre, at konsultationen gives til Brugeren til den forkerte lavere pris, eller at kompensere Brugeren for ukorrekt prisfastsættelse. Healper anbefaler dog på det kraftigste, at Terapeuten viser de rigtige priser og tager ansvar for opståede fejl i prissætningen.

6.4. Betaling skal ske med kredit- eller betalingskort eller andre betalingsmetoder, der stilles til rådighed af Healper.

6.5. Rabat kan være gældende, hvis Brugeren benytter en salgsfremmende kode, der er anerkendt af Webstedet og accepteret af Healper, eller i tilfælde hvor Healper tilbyder rabat til onlinebooking og betaling, eller i tilfælde hvor en Terapeut tilbyder en særlig rabat på online videosessioner til en bestemt Bruger.

6.6. Bemærk, at der fra tid til anden kan være forsinkelser i behandlingen af betalinger og transaktioner. I meget sjældne tilfælde kan dette tage op til tres (60) dage at trække fra din bankkonto eller dit kreditkort.

6.7 Har du købt et abonnement hos Healper, vil vi automatisk fakturere på månedlig- eller årlig basis, indtil du opsiger dit abonnement hos os.

6.8. Terapeuten er ansvarlig for at sætte prisen og betingelserne såsom afmeldingsfrist og vilkår for enhver tjeneste.

6.9. Brugeren er ansvarlig for at overholde betingelserne for den købte tjeneste.

7. Licenser og ophavsret

7.1. Brugeren har tilladelse til at udskrive og downloade uddrag fra dette Websted til eget brug på følgende basis: a) Ingen dokumenter eller relateret grafik på dette Websted ændres; b) Ingen grafik på dette Websted bruges separat fra ledsagende tekst; og c) Vores meddelelser om ophavsret og varemærker og denne tilladelsesmeddelelse vises i alle kopier.

7.2. Medmindre andet er angivet, er copyright og andre intellektuelle rettigheder til alt materiale på dette Websted (inklusive uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) ejet af Healper, Terapeuterne eller Healpers licensgivere (den som har udfærdiget den intellektuelle rettighed, forbliver ejer heraf). I forbindelse med disse vilkår er enhver kommerciel brug af uddrag fra dette Websted, bortset fra i overensstemmelse med afsnit 7.1, ikke tilladt. Hvis Brugeren overtræder nogen af betingelserne i denne juridiske notits, ophører tilladelsen til at bruge Healper automatisk uden yderligere varsel, og Brugeren skal straks ødelægge downloadede eller udskrevne uddrag fra Healper.

7.3. Bortset fra som angivet i afsnit 7.1 må ingen dele af dette Healper reproduceres eller lagres på et andet Websted eller inkluderes i noget offentligt eller privat elektronisk system eller -tjeneste uden forudgående skriftlig tilladelse fra Healper.

7.4 Herunder må Brugeren ikke eksportere, udtrække eller på anden måde indsamle indhold fra Webstedet til andet formål end i forbindelse med tjenesterne. Som eksempel, men ikke begrænset til, må Brugeren ikke: (i) indeksere, lagre eller genhoste indhold fra Webstedet; (ii) masse-downloade indhold fra webstedet (iii) kopiere og gemme Webstedets placeringsoversigter.

7.5. Alle rettigheder til andre immaterielle objekter, der ikke udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, er forbeholdt Healper.

8. Service adgang

8.1. Healper forsøger altid at sikre, at dette Websted normalt er tilgængeligt fireogtyve (24) timer om dagen, men Healper er ikke ansvarlig, hvis Webstedet ikke er tilgængeligt i nogen tid eller periode.

8.2. Adgang til dette Websted kan blive midlertidigt suspenderet og uden varsel.

8.3. Hvis Brugeren og Terapeuten ikke er i stand til at gennemføre en booket online videosession, skriftlig samtale eller andre relaterede tjenester online på grund af, at Webstedet ikke er tilgængeligt, vil Healper bestræbe sig på at omlægge online-videosessionen, den skriftlige samtale eller andre relaterede tjenester online med den samme terapeut. Hvis omlægning ikke er mulig, modtager Brugeren fuld refusion for alle sessioner afbrudt af utilgængelighed af webstedet.

9. Links til og fra andre websteder

9.1. Links til tredjepartswebsteder på dette Websted leveres udelukkende af hensyn til Brugerens bekvemmelighed. Hvis en Bruger bruger disse links, forlader de dette Websted. Healper har ikke gennemgået alle disse tredjepartswebsteder udførligt og kontrollerer dem ikke (og er ikke ansvarlig for disse websteder eller deres indhold og tilgængelighed). Healper støtter ikke eller repræsenterer ikke tredjepartswebsteder, materialer eller resultaterne af brugen af dem. Hvis Brugeren beslutter at få adgang til et af de tredjepartswebsteder, der er linket til på Webstedet, gør Brugeren det udelukkende på egen risiko.

9.2. Brugere kan linke til dette websted, forudsat at de gør det i god tro og lovligt, hvilket ikke skader Healpers omdømme eller på nogen måde drager fordel af det, medmindre det er aftalt skriftligt af Healper. Brugere opretter ikke et link fra et websted, der ikke ejes af dem eller på en måde, der antyder en form for tilknytning til eller godkendelse fra Healper, hvor ingen findes. Webstedet, hvorfra brugere linker, skal overholde de indholdsstandarder, der er beskrevet i disse vilkår. Healper har ret til når som helst at trække linktilladelsen tilbage.

10. Disclaimer

10.1 Mens Healper på det kraftigste forsøger at sikre, at oplysningerne på dette Websted er korrekte, lover vi ikke, at de er korrekte eller komplette. Healper kan foretage ændringer til materialet på dette Websted eller til de tjenester og priser, der er beskrevet på det, når som helst og uden varsel. Materialet på Webstedet kan være forældet, og Healper forpligter sig ikke til at opdatere dette materiale.

10.2 Materialet på dette Websted leveres uden nogen betingelser, garantier eller andre vilkår. Healper giver Brugeren hjemmesiden på basis af, at vi i det maksimalt tilladte omfang af loven, udelukker alle repræsentationer, garantier, betingelser og andre vilkår (inklusive alle betingelser, der er underlagt loven, men som for disse vilkår kan gælde i forhold til Webstedet).

10.3 Brugeren og Terapeuter er ansvarlige for sikkerheden af adgangskoder, som de bruger til at registrere sig på Webstedet. Healper anbefaler på det kraftigste ikke at bruge Webstedet på offentlige computere.

10.4 Det bemærkes, at enhver overførsel af data til Webstedet er på eget ansvar for brugeren.

10.5 Skulle den danske og engelske version af disse vilkår have nogen form for uoverensstemmelse i deres betydninger, vil den danske version blive anset som værende den gældende.

11. Ansvar

I tilfælde af eventuelle mangler ved den leverede service eller det købte produkt forpligter Healper sig til at refundere betalingen eller tilbyde en erstatningssession eller et erstatningsprodukt af tilsvarende eller højere kvalitet. Healper forbeholder sig retten til at vælge den mest hensigtsmæssige løsning.

Healper påtager sig ansvar for tab, der skyldes mangler ved Healpers ydelser eller produkter, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Healper er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, og enhver erstatningsforpligtelse er begrænset til det beløb, som Brugeren har betalt Healper inden for de seneste 12 måneder fra skadesbegivenheden.

Intet i denne ansvarsfraskrivelse har til hensigt at begrænse Healpers ansvar der følger af ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

12. Opsigelse

12.1. Healper kan efter eget skøn opsige eller suspendere Brugeren og Terapeutens ret til at benytte Webstedet og brugen af tjenesterne straks ved at underrette skriftligt (inklusiv via e-mail), hvis Brugeren eller Terapeuten i væsentlig grad overtræder disse betingelser. Som et eksempel, der ikke anses for at være udførligt - hvis Healper har tilstrækkelig bekymring for, at Brugeren eller Terapeuten er i strid med afsnit 9.2 (Links til og fra andre websteder).

12.2. Ved ophør eller suspension skal Brugeren eller Terapeuten straks slette downloadede eller trykte uddrag fra webstedet.

13. Yderligere vilkår

13.1. Healper er forpligtet til at beskytte dit privatliv og din sikkerhed. Alle personlige data, som vi indsamler fra Brugeren og Terapeuten af Webstedet, behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Brugeren og Terapeuten bør gennemgå vores privatlivspolitik og databehandlingsaftale, vilkår ved denne reference og er tilgængelig her (privatlivspolitik) og her (databehandlingsaftale).

13.2. Brugeren og Terapeuten forpligter sig til ikke at bruge webstedet til noget formål, der ville være i strid med nogen lovgivning, efterligne en anden person eller engagere sig i nogen anden adfærd, som efter Healpers opfattelse hæmmer eller begrænser andre fra at bruge og nyde de tjenester, der er tilgængelige på Webstedet.

13.3. Enhver fejl eller forsinkelse fra Brugeren eller Healper i håndhævelsen (helt eller delvist) af en bestemmelse i disse vilkår, vil ikke blive fortolket som et frafald af de rettigheder eller retsmidler, der er beskrevet ovenfor.

13.4. Brugeren og Terapeuter må ikke overføre nogen af rettighederne eller forpligtelserne i henhold til disse Vilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra Healper. Healper er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en tredjepart, hvis denne tredjepart slutter sig til forpligtelserne i henhold til disse vilkår.

13.5. Overskrifter i disse Vilkår er kun medtaget for at gøre dem lettere at læse og påvirker ikke deres fortolkning.

13.6. Disse Vilkår udgør hele aftalen og forståelsen mellem Parterne med hensyn til de spørgsmål, der behandles deri, og erstatter, annullerer og opsiger alle tidligere aftaler mellem Parterne om sådanne forhold, selvom betingelserne i sådanne tidligere aftaler eller bestemmelser udtrykkes, som om de ville fortsat være i kraft efter udløbet aftale.

13.7 Hvis en bestemmelse i disse Vilkår (helt eller delvist) betragtes som ulovligt, ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en territorial og professionelt kompetent domstol, har de resterende vilkår i aftalen stadig fuld juridisk virkning og effekt.

14. Ændring af Vilkår

14.1 Healper forbeholder sig retten til at ændre og opdatere disse vilkår til enhver tid. Hvis ændringerne ændrer på Brugerens retsstilling, giver Healper Brugerne besked om de relevante ændringer. Fortsætter Brugeren med at benytte de services som Healper tilbyder 30 dage efter, at Brugeren har modtaget besked om ændringerne, anses Brugen at have accepteret de opdaterede vilkår.

14.2 Besked om vilkårsændring gives til Brugen på Webstedet samt per e-mail til den e-mailadresse, som er oplyst af Brugeren.

15. Love og jurisdiktioner

15.1. Disse vilkår er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

15.2 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende Disse vilkår, som ikke kan løses mindeligt, skal afgøres ved Københavnsbyret. Vedrører tvisten en Bruger, kan Brugeren alternativt vælge, at tvisten skal afgøres ved Brugerens hjemting.
15.3. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den danske og den engelske version af disse vilkår, skal den danske version have forrang. Dette sikrer, at fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår styres af dansk lov, hvilket afspejler det oprindelige sprog og den juridiske ramme, som Healper har til hensigt.