Servicevilkår

Healper ApS (“Healper”) WEBSITE SERVICEVILKÅR

Sidst opdateret: 05/05/2022

1. Indledning til Healpers vilkår

1.1. Disse website servicevilkår (I det følgende benævnt “Vilkår”) gælder for hele indholdet af webstederne under domænenavnet Healper (Websted) og enhver brug, service eller korrespondance faciliteret eller introduceret gennem webstedet. Læs derfor disse vilkår og andre retningslinjer på webstedet omhyggeligt, inden du bruger dette Websted. Hvis klienter (I det følgende benævnt “Bruger”) ikke accepterer at være bundet af disse vilkår, bør de ikke benytte dette Websted/gå ind på dette Websted.

1.2. Healper ApS (I det følgende benævnt “Healper”) er et firma registreret i Danmark med registreret firmanummer DK41186822, hvis registrerede kontor er på Bergthorasgade 8 st tv, 2300 København S, Danmark.

1.3. Healper giver Brugere et overblik over relevante muligheder inden for personlig udvikling og mental sundhed, og introducerer Brugere til en matching platform, hvor de kan blive matchet med terapeuter, der tilbyder terapi og andre rådgivningstjenester. Healper tilbyder et sikkert system, hvor klienter kan finde, kontakte og kommunikere med terapeuter via Webstedet. I disse vilkår betyder 'terapeuter' psykiatere, psykologer, psykoterapeuter og andre autoriserede kliniske arbejdere.

1.4. Når klienter foretager en reservations anmodning, anmoder om et opkald eller sender en email til en terapeut på Webstedet, vil kommunikationen normalt fortsætte mellem disse parter uden overvågning eller indblanding fra Healpers kundeservice. For at sikre god service for Brugerne er det dog altid muligt for Healper at se indholdet af mails, tilbagekaldsanmodninger eller reservationsanmodninger. Når medarbejdere og Healper indsamler oplysninger gennem den indledte kontakt mellem Bruger og Terapeut eller Webstedets chat-funktion, håndteres disse oplysninger gennem en databehandleraftale mellem Healper (databehandler) og Terapeut (dataansvarlig).

1.5. Alle Healper kundeservicemedarbejdere er bundet af et fortrolighedsprincip og vil håndtere de givne oplysninger med den største omhu med henblik på den følsomme karakter af de leverede oplysninger, som kan indeholde privat information om mentalt helbred.

1.6. Healper er dedikeret til at bruge god og sikker teknologi for at give Brugerne et tilfredsstillende system til fortrolig kommunikation med Terapeuter og Healper. Healper bruger SSL-kryptering for at højne sikkerheden og vores matching-service er anonym.

1.7. Adgang til nogle dele af Webstedet, rådgivning eller indsendelse af oplysninger kan være begrænset for Brugere (a) hvis Brugere er mindreårige uden bekræftet samtykke fra deres forældre eller værger; eller (b) Brugeres placering er i et land eller en stat, hvor lovgivningen forbyder brug eller deltagelse; eller (c) Brugeres placering er i et land eller en stat, hvor lovgivningen forbyder handel med virksomheder med hjemsted i Danmark eller dets folk. Ved at få adgang til sådanne steder på Webstedet garanterer Brugere overfor Healper, at Brugere (a) er voksne (en person, der har nået modenheds alderen og derfor betragtes som uafhængig, selvforsynende og ansvarlig og i stand til at indgå en kontrakt og at være juridisk bundet af det); og (b) har den retlige ret til at indlede brugen af materialet i et begrænset område; og (c) på ingen måde muliggør, tillader, faciliterer eller introducerer mindreårige eller andre personer til at bruge det område, der er begrænset til at gøre det.

1.8. Ved at få adgang til en hvilken som helst del af dette websted angiver Bruger, at de accepterer disse vilkår. Hvis Bruger ikke accepterer disse brugsbetingelser, skal Bruger forlade dette websted med det samme.

1.9. Brugeren er ansvarlig for at træffe alle nødvendige arrangementer for, at de har adgang til hjemmesiden. Brugeren er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til webstedet via en internetforbindelse eller benytter deres konto, er opmærksomme på disse vilkår, og at de overholder dem.

1.10. Healper kan når som helst revidere disse vilkår ved at opdatere dette indlæg. Brugere bør derfor tjekke dette websted regelmæssigt for at gennemgå de til den tid gældende vilkår, fordi de til enhver tid aktuelle vilkår er bindende for brugerne.

2. Indhold og artikler

2.1. Indholdet på webstedet leveres kun til generelle informationsformål og er beregnet til at være gratis, men ikke på nogen måde som en erstatning for professionel rådgivning eller behandling. Der skal heller ikke påberåbes indholdet til diagnose eller behandling af en mental eller medicinsk tilstand. Hvis klienter søger sådan rådgivning eller behandling, bør klienter konsultere en autoriseret læge. Personer med presserende medicinske problemer bør straks søge lægehjælp og / eller behandling hos en praktiserende læge eller læge.

2.2. Hvis klienter overvejer eller overvejer selvmord eller føler, at klienter kan være en fare for sig selv eller andre, skal du straks ringe til et nationalt nødtelefonnummer, underrette politiet eller kontakte nødmedicinske tjenester.

2.3. Udtalelser, der udtrykkes på hjemmesiden, er udelukkende udtalelser fra terapeuter eller andre forfattere af sådant materiale, der er lagt ud eller vises på hjemmesiden. Healper står ikke indenfor nogen information, materiale eller mening, der kan blive kommunikeret og offentliggjort på Webstedet.

2.4. Afhængighed af information på webstedet sker udelukkende på Brugerens egen risiko, og Healper påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for skader, personskader eller ejendom, der stammer fra brugen af oplysninger eller materiale af enhver art, der leveres på Webstedet.

3. Terapeuter og interaktive områder

3.1. I tilfælde, hvor der er tvivl om terapeutens licens- eller certificerings- og ansvarsforsikring, der kræves for at udføre deres private praksis inden for terapeutens ekspertise, vil Healper kræve, at den specifikke terapeut fremlægger bevis for deres kvalifikationer.

3.2. Terapeuter er ikke ansatte hos Healper.

3.3. Brugeren anerkender, at selvom hjemmesiden letter introduktionen til terapeuter, kan Healper ikke garantere at forudsige eller vurdere en terapeuts kompetence og hensigtsmæssighed til Brugerens behov. Brugeren tager det fulde ansvar for beslutningen om at få adgang til og interagere med en terapeut via Webstedet, og at Healper udelukkende stiller et system til rådighed for at få adgang til terapeuterne og deres tjenester til Brugerens videre overvejelser.

3.4 Når Bruger har valgt deres foretrukne terapeut på Webstedet, får klienterne mulighed for at indsende reservationsanmodninger til en konsultation, et webinar eller en anden session eller service ved at vælge at fortsætte. Bemærk, at det er vigtigt, at Bruger kontrollerer de oplysninger, som de har indtastet, og retter eventuelle fejl, før Bruger fortsætter, for efter at de accepterer oplysningerne ved at fortsætte, kan de leverede oplysninger ikke rettes.

3.5.Hvis Brugeren på et hvilket som helst tidspunkt, før de vælger at fortsætte, beslutter, at Brugeren ikke vil fortsætte med en ordre, skal de blot lukke applikationsvinduet.

3.6. Efter modtagelse af en booking-anmodning vil Healper begynde at behandle anmodningen om terapi, konsultation, webinar, session, butiksprodukt eller anden service med den valgte terapeut og vil sende Bruger en e-mail om, at reservationen eller ordren er modtaget, og Bruger vil modtage en bekræftelse, når betalingen er godkendt gennem Healpers betalingspartner.

3.7. Hvis Healper formidler kontakt mellem Bruger og terapeut, vil de to parter være forpligtede til at betale for nævnte session gennem Healper og deres betalingspartner.

3.8. Hvis Brugers betaling ikke godkendes, er Healper eller terapeut ikke forpligtet til at levere de pågældende tjenester.

3.9. Vær opmærksom på, at når Bruger har fremsat anmodningen og bestillingen af ordren er bekræftet, skulle Bruger annullere reservationen, vil Healper stadig kunne opkræve et afbestillingsgebyr afhængigt af omstændighederne for annulleringen, herunder tidspunktet for annulleringen og værdien eller arten af den / de involverede session(er).

3.10. Healper er forpligtet til at tilbyde Brugere et sikkert system til fortrolig kommunikation med terapeuter. Imidlertid kan en terapeut tillades eller kræves at bryde fortroligheden, hvis Brugerne er i en sådan mental eller følelsesmæssig tilstand, at han, hun eller de er en fare for sig selv eller andre. Terapeuten kan f.eks. Også være underlagt en pligt til at rapportere mistanke om misbrug eller forsømmelse af børn, misbrug af ældre eller afhængig voksenmisbrug. Brugeren bør konsultere terapeuten angående de specifikke begrænsninger, som terapeuten er underlagt med hensyn til fortrolighed. Healper er yderligere forpligtet til at arbejde med retshåndhævelse og kan gennem en undersøgelse tvinges til at give oplysninger.

3.11. Terapeuten har ikke tilladelse til, modtage, opbevare personfølsomme oplysninger på Brugeren uden for Healper´s system. Healper står ikke til ansvar for personfølsomme oplysninger, der bliver udvekslet mellem Bruger og Terapeut uden for platformen.

3.12. Healper kan efter eget skøn vælge at fjerne en terapeut, ved misvedligeholdelse af denne aftale eller hvis kvaliteten på profilen eller terapien ikke lever op til Healpers standard.

4. Feedback forum

4.1. Healper kan levere en feedback- og testimonial-system, som er et forum for Brugere til at udtrykke deres mening om terapeuter. Brugere bliver bedt om at udvise forsigtighed, takt og god dømmekraft, når de giver feedback om terapeuten for at sikre præcision og undgå misbrug af systemet.

4.2. Brugere forpligter sig til ikke at gøre noget, der kan devaluere feedback- og testimonial, der bruges til at sikre feedback, herunder give negative kommentarer om en terapeut for noget, der er uden for det ansvarsområde, der er angivet gennem deres profil.

4.3. Andre Brugere kan muligvis læse, hvad de har skrevet, og Brugere kan holdes juridisk ansvarlige for injurierende bemærkninger og skade af andres omdømme.

4.4. Healper undersøger hverken nøjagtigheden af tilbagemeldingerne eller censurerer bemærkninger, men Healper har ret til at slette feedback, f.eks. i de situationer, hvor feedback (a) inkluderer personfølsom information eller (b) er lavet af en terapeut for at fremme sig selv eller (c) er lavet af en fiktiv Bruger eller (d) inkluderer indhold, der er forbudt i afsnit 4.2 og 4.3.

4.5 Healper har ret til at ændre feedback og testimonials, hvis der er mistanke om stave, slåfejl og lignende kommunikative fejl.

5. Klageskrifter

5.1. Kundeservice er yderst vigtig for Healper, og i tilfælde af at Brugere er utilfredse med en terapisession, der er muliggjort via dette Websted, er Brugere i stand til at indgive en formel klage. Bemærk, at enhver klage skal indgives skriftligt ved at kontakte support@healper.dk. Angiv de fulde detaljer, der kræves af Healper for at underbygge kravet, herunder dato, betalingsmetode og terapeutoplysninger.

5.2. Eventuelle klager skal indgives inden for 24 timer efter slutdatoen for den pågældende utilfredsstillende session for at være en gyldig klage, og for at give Healper og terapeuten mulighed for at svare på klagen. hvis en klage indgives senere end 24 timer efter, at sessionen fandt sted, betragtes klagen som indgivet for sent, og dermed er hverken Healper eller terapeuten forpligtet til at svare på den sent indleverede klage.

5.3. Healper vil straks undersøge eventuelle rettidigt indgivne klager og uden unødig forsinkelse underrette Bruger om resultatet af undersøgelsen ved hjælp af den foretrukne udtrykte kommunikationsmetode.

5.4. Healper kan efter eget skøn vælge at fjerne en terapeut underlagt en klage efter afslutningen af en undersøgelse.

6. Priser og betalinger

6.1. Priserne er dagspriserer som angivet på dette websted. De angivne priser er inklusive moms (eller lignende afgifter), hvor det er relevant, afhængigt af placeringen af Bruger og placeringen af terapeuten.

6.2. Brugere er ansvarlige for fuld betaling for enhver session eller andre tjenester, der leveres ved hjælp af webstedet. Hvis Brugerne søger, at den bestilte service skal betales af forsikringsselskaber, sundhedsplaner, er brugerne selv ansvarlige for dette. Brugerne er under alle omstændigheder ansvarlige for fuld betaling for alle Healper-videosessioner, ansigt til ansigt sessioner og andre relaterede tjenester, som leveres ved brug af Webstedet.

6.3. Dette websted indeholder et stort antal tjenester, og det er muligt, at nogle af tjenesterne kan være forkert prissat. Hvis den korrekte pris for en ordre er højere end den pris, der er angivet på hjemmesiden, kontakter Healper normalt Brugere, inden den pågældende konsultation finder sted. Healper er ikke forpligtet til at sikre, at konsultationen gives til Bruger til den forkerte lavere pris, eller at kompensere Bruger for ukorrekt prisfastsættelse. Healper anbefaler dog på det kraftigste at Terapeuten viser de rigtige priser og tager ansvar for opståede fejl i prissætningen.

6.4. Betaling skal ske med kredit- eller betalingskort eller andre betalingsmetoder, der stilles til rådighed af Healper på Webstedet eller ved fysisk fremmøde, hvis dette er aftalt med Terapeuten.

6.5. Rabat kan være gældende, hvis Bruger benytter en salgsfremmende kode, der er anerkendt af webstedet og accepteret af Healper, eller i tilfælde hvor Healper tilbyder rabat til onlinebooking og betaling, eller i tilfælde hvor en terapeut tilbyder en særlig rabat på online videosessioner til en bestemt Bruger.

6.6. Bemærk, at der fra tid til anden kan være forsinkelser i behandlingen af betalinger og transaktioner. I meget sjældne tilfælde kan dette tage op til tres (60) dage at trække fra din bankkonto eller dit kreditkort.

6.7 Har du købt et abonnement hos Healper, vil vi automatisk fakturere på månedlige- eller årligbasis indtil du opsiger dit abonnement hos os.

6.8. Terapeuten er ansvarlig for, at sætte prisen og betingelserne så som afmeldingsfrist og vilkår for enhver tjeneste.

6.9. Brugere er ansvarlig for at overholde betingelserne for den købte tjeneste.

7. Abonnement

7.1 Healper booking er en abonnementsservice der faciliterer booking og anden administration og for terapeuten. Ved Terapeutens køb af abonnement er denne subjekt til en vurdering af Terapeutens kvalifikationer. Hvis en Terapeut ikke lever op til Healper krav om kvalitet kan Healper vælge ikke at acceptere abonnementet, Terapeuten vil derefter blive tilbagebetalt hvis der allerede er gennemført betalinger for Abonnementet. Lever Terapeuten op til Healpers kvalitetskrav vil servicevilkårene (inklusiv yderligere vilkår) samt Healper giver terapeuten en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlicensbar rettighed til at bruge servicen under abonnementsperioden.

7.2 Terapeuten modtager en bekræftelse af betaling efter køb.

7.3 Brugen af service er kun for abonnenter/tilladte brugere.

7.4 Abonnement aftalen er per bruger.

7.5 Priser, features og options afhænger af det valgte abonnement som terapeuten har valgt. Healper garanterer ikke at et særligt abonnement vil blive tilbudt på ubestemt tid. Healper forbeholder sig retten til at ændre priser, features eller options tilbudt i et specifikt abonnement uden advarsel givet at det ikke træder i kraft før terapeutens betalingstermin.

7.6 Terapeuten kan til en hver tid opsige sit abonnement. Alle abonnenter kan til enhver tid opsigelses uden varsel af Healper.dk. Opsigelsen kan kun ske ved udgangen af en igangsat periode, som typisk strækker sig over en måned. Opsigelse sker ved at kontakte Healper på support@healper.dk.

7.7 Abonnement kan sættes på pause. I dette tilfælde vil Terapeuten miste adgang til alle de features som er omfattet af abonnementet. Hvis abonnement bliver genaktiveret, vil terapeuten få adgang igen.

8. Licenser og ophavsret

8.1. Brugeren har tilladelse til at udskrive og downloade uddrag fra dette websted til eget brug på følgende basis: a) Ingen dokumenter eller relateret grafik på dette websted ændres; b) Ingen grafik på dette websted bruges separat fra ledsagende tekst; og c) Vores meddelelser om ophavsret og varemærker og denne tilladelsesmeddelelse vises i alle kopier.

8.2. Medmindre andet er angivet, er copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på dette Websted (inklusive uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) ejet af Healper, terapeuterne eller Healpers licensgivere. I forbindelse med disse vilkår er enhver brug af uddrag fra dette websted bortset fra i overensstemmelse med afsnit 8.1 ikke tilladt. Hvis klienter overtræder nogen afbetingelserne i denne juridiske notits, ophører tilladelsen til at bruge Webstedet automatisk uden yderligere varsel, og Brugere skal straks ødelægge downloadede eller udskrevne uddrag fra dette Websted.

8.3. Bortset fra som angivet i afsnit 8.1 må ingen dele af dette Websted reproduceres eller lagres på et andet websted eller inkluderes i noget offentligt eller privat elektronisk system eller -tjeneste uden forudgående skriftlig tilladelse fra Healper.

8.4. Alle rettigheder til andre immaterielle objekter, der ikke udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, er forbeholdt.

9. Service adgang

9.1. Healper forsøger altid at sikre, at dette websted normalt er tilgængeligt firetyve (24) timer om dagen, men Healper er ikke ansvarlig, hvis webstedet ikke er tilgængeligt i nogen tid eller periode.

9.2. Adgang til dette Websted kan blive midlertidigt suspenderet og uden varsel.

9.3. Hvis Brugere og terapeuter ikke er i stand til at gennemføre en booket online videosession, skriftlig samtale eller andre relaterede tjenester online på grund af, at webstedet ikke er tilgængeligt, vil Healper bestræbe sig på at omlægge online-videosessionen, den skriftlige samtale eller andre relaterede tjenester online med den samme terapeut. Hvis omlægning ikke er mulig, modtager Brugeren fuld refusion for alle sessioner afbrudt af utilgængelighed af webstedet.

10. Links til og fra andre websteder

10.1. Links til tredjepartswebsteder på dette websted leveres udelukkende af hensyn til Brugerens bekvemmelighed. Hvis en Bruger bruger disse links, forlader de dette websted. Healper har ikke gennemgået alle disse tredjepartswebsteder udførligt og kontrollerer dem ikke (og er ikke ansvarlig for disse websteder eller deres indhold og tilgængelighed). Healper støtter ikke eller repræsenterer ikke tredjepartswebsteder, materialer eller resultaterne af brugen af dem. Hvis Brugere beslutter at få adgang til et af de tredjepartswebsteder, der er linket til på Webstedet, gør Brugere det udelukkende på egen risiko.

10.2. Brugere kan linke til dette websted, forudsat at de gør det i god tro og lovligt, hvilket ikke skader Healpers omdømme eller på nogen måde drager fordel af det, medmindre det er aftalt skriftligt af Healper. Brugere opretter ikke et link fra et websted, der ikke ejes af dem eller på en måde, der antyder en form for tilknytning til eller godkendelse fra Healper, hvor ingen findes. Webstedet, hvorfra brugere linker, skal overholde de indholdsstandarder, der er beskrevet i disse vilkår. Healper har ret til når som helst at trække linktilladelsen tilbage.

11. Disclaimer

11.1 Mens Healper på det kraftigste forsøger at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, lover vi ikke, at de er korrekte eller komplette. Healper kan foretage ændringer til materialet på dette websted eller til de tjenester og priser, der er beskrevet på det, når som helst og uden varsel. Materialet på webstedet kan være forældet, og Healper forpligter sig ikke til at opdatere dette materiale. Healper lover heller ikke, at de oplysninger, der gives af terapeuterne og vises på webstedet, såsom emner, priser, kalendere og tidsplaner for sessioner er korrekte eller opdaterede.

11.2 Materialet på dette Websted leveres uden nogen betingelser, garantier eller andre vilkår. Healper giver klienter hjemmesiden på basis af, at vi i det maksimalt tilladte omfang af loven, udelukker alle repræsentationer, garantier, betingelser og andre vilkår (inklusive alle betingelser, der er underlagt loven, men som for disse vilkår kan gælde i forhold til webstedet).

11.3 Brugere er ansvarlige for sikkerheden af adgangskoder, som de bruger til at registrere sig på webstedet. Healper anbefaler på det kraftigste ikke at bruge webstedet på offentlige computere. Medmindre Healper uagtsomt afslører din adgangskode til en tredjepart, er Healper ikke ansvarlig for uautoriserede transaktioner, der er indgået med brugerens navn og adgangskode.

11.4 Desværre er transmission af information via Internettet ikke et hundrede procent sikker. Selvom vi vil gøre meget for at beskytte oplysningerne på webstedet, kan vi ikke garantere sikkerheden for data, der overføres til webstedet; enhver overførsel af data til webstedet er på eget ansvar for brugeren.

11.5 Skulle den danske og engelske version af disse vilkår have nogen form for uoverensstemmelse i deres betydninger, vil den danske version blive anset som værende den gældende.

12. Ansvar

12.1 Bortset fra som beskrevet i denne aftale er alle garantier, betingelser og vilkår, hvad enten de er underlagt lov, almindelig lov eller på anden måde, udelukket i det omfang, loven tillader det, inklusive garantier, beskrivelse, salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål.

12.2 Produkter på webstedet forberedes, og tjenesterne udføres ved hjælp af ekspertisen fra Healpers underleverandører (terapeuter). Mens der er rimelig og sædvanlig forsigtighed ved udførelsen aftjenesterne, yder Healper ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rigtigheden af et produkt eller en service, der udføres ved hjælp af ekspertisen fra Healpers underleverandører (terapeuter).

12.3 Brugere forstår, at Healper ikke yder rådgivning, uanset om det er af juridisk, økonomisk, medicinsk eller anden professionel karakter. Informationsmaterialet og udtalelserne (hvis sådanne findes) i produkterne eller tjenesterne er den professionelle rådgivning fra underleverandøren. Healper er ikke ansvarlig for ethvert tab, der måtte opstå som følge af, at brugeren eller tredjeparter er afhængige af de produkter eller tjenester, der leveres eller udføres af Healpers underleverandører (terapeuter).

12.4 Brugeren anerkender, at tjenesterne kan være baseret på (i) oplysninger leveret af terapeut eller en tredjepart på vegne af terapeut, (ii) ressourcer leveret af terapeuter eller (iii) andre faktorer, der ikke er under Healpers kontrol. I sådanne tilfælde er Healper ikke ansvarlig for brud eller manglende ydeevne, der opstår på grund af Healpers underleverandørers (terapeuters) adfærd eller andre faktorer uden for Healpers kontrol.

12.5 Healper hæfter ikke i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller på anden måde for: a) tab af fortjeneste, forretning, mulighed, omdømme eller forventede besparelser (undtagen i forhold til terapeutens forpligtelse til at betale gebyrerne); b) korruption, ændring, skade, tab eller forkert transmission (hvis relevant) af klienter eller tredjeparts data, software, hardware eller systemer; c) tab eller skade som følge af utilstrækkelig sikkerhed ved data under transmission via offentlige elektroniske kommunikationsnetværk eller -faciliteter, i hvert tilfælde hvad enten det er direkte eller indirekte, eller d) ethvert andet indirekte eller følgeskab eller skade, dog sådan indirekte eller deraf følgende tab eller skade kan opstå, selvom en sådan part eller et af dets tilknyttede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab.

12.6 Under ingen omstændigheder må det samlede ansvar for nogen af parterne og dets tilknyttede selskaber, der opstår som følge af eller i forbindelse med nogen aftale, overstige de gebyrer, der betales eller er betalt af klienten til Healper i henhold til denne aftale i en sådan 12-måneders periode.

12.7 Klausuler 12.3, 12.4, 12.5 og 12.6 anvendes ikke i forhold til: (i) hver parts forpligtelse til at skadesløse den anden part i henhold til denne aftale; og (ii) ethvert ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med Kundens krænkelse af intellektuel ejendomsret i Tjenesterne eller i Produkterne, eller Kundens uautoriserede brug af Produkterne.

12.8 Intet i denne aftale udelukker eller begrænser nogen af parternes erstatningsansvar for død, personskade som følge af dens uagtsomhed, svig eller ethvert andet ansvar, i det omfang et sådant ansvar ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lov.

12.9 Med undtagelse af ethvert ansvar, der er nævnt i ovenstående afsnit, er Healper og terapeutens samlede ansvar over for klienter i forhold til deres brug af hjemmesiden og terapeuternes service inklusive (men ikke begrænset) til ansvar for brud på disse vilkår og erstatning (inklusive men ikke begrænset til uagtsomhed) er begrænset til et beløb svarende til de samlede gebyrer, der betales af klienterne for Healper-tjenester.

12.10 Hvis Brugerens benyttelse af materiale på webstedet resulterer i behovet for service, reparation eller korrektion af udstyr, software eller data, påtager Brugeren alle tilknyttede omkostninger.

13. Opsigelse

13.1. Healper kan efter eget skøn opsige eller suspendere Brugerens ret til at benytte webstedet og brugen aftjenesterne straks ved at underrette Brugerne skriftligt (inklusiv via e-mail), hvis Brugerne i væsentlig grad overtræder disse betingelser. Som et eksempel, der ikke anses for at være udførligt - hvis Healper har tilstrækkelig bekymring for, at Brugeren er i strid med afsnit 10.2 (Links til og fra andre websteder).

13.2. Ved ophør eller suspension skal Brugere straks ødelægge downloadede eller trykte uddrag fra webstedet.

14. Yderligere vilkår

14.1. Healper er forpligtet til at beskytte dit privatliv og din sikkerhed. Alle personlige data, som vi indsamler fra Brugere af Webstedet, behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Brugere bør gennemgå vores privatlivspolitik og databehandlingsaftale, vilkår ved denne reference og er tilgængelig her (privatlivspolitik) og her (databehandlingsaftale).

14.2. Brugere forpligter sig til ikke at bruge webstedet til noget formål, der ville være i strid med nogen lovgivning, efterligne en anden person eller engagere sig i nogen anden adfærd, som efter Healpers opfattelse hæmmer eller begrænser andre fra at bruge og nyde de tjenester, der er tilgængelige på Webstedet.

14.3. Enhver fejl eller forsinkelse fra Brugere eller Healper i håndhævelsen (helt eller delvist) af en bestemmelse i disse vilkår, vil ikke blive fortolket som et frafald af de rettigheder eller retsmidler, der er beskrevet ovenfor.

14.4. Kunder må ikke overføre nogen afrettighederne eller forpligtelserne i henhold til disse Vilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra Healper. Healper er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en tredjepart, hvis denne tredjepart slutter sig til forpligtelserne i henhold til disse vilkår.

14.5. Overskrifter i disse vilkår er kun medtaget for at gøre dem lettere at læse og påvirker ikke deres fortolkning.

14.6. Denne aftale udgør hele aftalen og forståelsen mellem parterne med hensyn til de spørgsmål, der behandles deri, og erstatter, annullerer og opsiger alle tidligere aftaler mellem parterne om sådanne forhold, selvom betingelserne i sådanne tidligere aftaler eller bestemmelser udtrykkes, som om de ville fortsat være i kraft efter udløbet aftale.

14.7 Hvis et vilkår i denne aftale (helt eller delvist) betragtes som ulovligt, ugyldigt eller ikke kan håndhæves af en territorial og professionelt kompetent domstol, har de resterende vilkår i aftalen stadig fuld juridisk virkning og effekt.

15. Love og jurisdiktioner

15.1. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning med undtagelse af FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG). Tvister, der opstår i forbindelse med disse vilkår, er underlagt de danske domstoles enekompetence. For klienter uden for EU gælder følgende ændringer generelt, for bruger uden for EU letter Healper forbindelsen mellem klienten og terapeuten og derved indgår en klient hjemmehørende uden for EU en bindende kontrakt vedrørende rådgivning med terapeuten. Specifikt ændres ovenstående afsnit 1.8 med følgende betegnelse: Bemærk, at Healper kun er en teknologileverandør og ikke en leverandør af terapi, rådgivning, livscoaching, coaching, terapeut eller anden professionel service og forholdet og den juridiske bindende kontrakt for bestemmelserne i disse tjenester er mellem klienter og terapeuten, som klienterne konsulterer med.