Find den rigtige psykolog på Østerbro for dig

Find dit rette match blandt 1300 psykologer. Det er helt gratis og der er ingen ventetid.

Psykolog Østerbro

Psykologer du kan stole på

Det er svært at finde den bedste psykolog for dig. Her har du adgang til de fleste psykologer på Østerbro.

Psykologer du kan stole på

Det er svært at finde den bedste psykolog for dig. Her har du adgang til de fleste psykologer på Østerbro.

Psykologer du kan stole på

Det er svært at finde den bedste psykolog for dig. Her har du adgang til de fleste psykologer på Østerbro.

Sikkert og
fortroligt

At åbne op om ens mentale sundhed kan være udfordrende uden de rette rammer. Derfor vil Healper ikke dele din data med tredjeparter. Din kommunikation med terapeuten er tryg, sikker og fuldstændig fortrolig. Derudover er det vigtigt at bemærke, at alle psykologer på Østerbro er underlagt tavshedspligt, hvilket yderligere beskytter dine oplysninger.

En enkel, god
matching

At finde en psykolog her vil altid være gratis. Healper blev etableret ved et samarbejde mellem psykologer og klienter, der arbejder i fællesskab for at tackle samfundets mentale sundhedsudfordringer. Derfor tilbyder vi en gratis matching-service for at hjælpe dig med at identificere den ideelle psykolog til dine behov.

Psykologer på
Østerbro

Kickstart din terapirejse i dag ved at finde en erfaren psykolog, som kan bistå dig med at håndtere dine mentale udfordringer. Uanset hvor du befinder dig på Østerbro, er der velkvalificerede psykologer inden for rækkevidde, klar til at hjælpe med alt fra angst og stress til depression og meget mere.

Vores mål er at hjælpe alle på Østerbro

Skab bedre mental sundhed for dig og Danmark, ved at lade os matche dig med psykologer på Østerbro, som kan hjælpe dig med dine mentale sundhedsudfordringer.

10 +
Har vi hjulpet med at finde den rette psykolog

Ofte stillede spørgsmål

Selvfølgelig! Alle psykologer, både dem på Østerbro og i resten af Danmark, er bundet af tavshedspligt.

Tavshedspligt indebærer en juridisk forpligtelse og et etisk princip, der kræver, at en person eller professionel opretholder absolut fortrolighed og ikke videregiver fortrolige oplysninger, som de er blevet betroet i deres rolle eller arbejde. Dette princip er af afgørende betydning i flere forskellige professioner, især inden for sundhedspleje og psykologi, hvor fortrolighed er afgørende for at beskytte enkeltpersoners privatliv og fremme tillid.

For psykologer er tavshedspligt afgørende for at beskytte patienters helbredsoplysninger. De er ikke berettiget til at videregive patientoplysninger uden samtykke fra patienten eller i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Desuden har psykologer og terapeuter en pligt til at sikre fuld fortrolighed om de oplysninger, der deles under terapisessioner. Dette opfordrer klienterne til at åbne sig op og dele deres følelser og tanker uden bekymring for, at det vil blive delt videre.

Flere studier viser at terapi er en effektiv måde at arbejde og slippe af med en depression. 
Effekten af terapi for individer, der lider af depression, kan dog variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder typen af terapi, sværhedsgraden af depressionen, individets personlighed og motivation, terapeutens færdigheder og den terapeutiske alliance. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

 1. Terapiformer: Der er forskellige terapiformer, der anvendes til behandling af depression, herunder kognitiv adfærdsterapi (KAT), psykodynamisk terapi, interpersonel terapi (IPT), mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) og mere. Effektiviteten afhænger af, hvilken terapiform der bruges, og hvad der passer bedst til individets behov.

 2. Sværhedsgrad: Sværhedsgraden af depression kan variere fra mild til alvorlig. Terapi kan være mere effektiv for milde til moderate tilfælde, mens svær depression ofte kræver en kombination af terapi og medicinbehandling.

 3. Individuelle faktorer: En persons motivation, ressourcer, tidligere erfaringer og støttenetværk kan påvirke terapiens effektivitet. Nogle individer kan drage større fordele af terapi end andre.

 4. Terapeutisk alliance: Forholdet mellem terapeuten og klienten, kendt som den terapeutiske alliance, er afgørende for terapiens succes. En stærk alliance fremmer bedre resultater.
 5. Tidsperspektiv: Terapi er normalt en langsigtet proces, og resultater kan tage tid. Det er vigtigt at fortsætte med terapi i den anbefalede periode for at opnå de bedste resultater.

 

Generelt har forskning vist, at terapi kan være effektivt for behandling af depression. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) er to af de mest undersøgte terapiformer og har vist sig at være effektive i behandlingen af depression. Medicinbehandling kan også være en vigtig komponent i behandlingen, især i tilfælde af svær depression.

Det er vigtigt at bemærke, at terapi ikke altid er den eneste løsning, og nogle mennesker kan have brug for en kombination af terapi og medicinbehandling. Derudover kan det være nødvendigt at eksperimentere med forskellige terapiformer eller terapeuter for at finde den mest effektive tilgang til en given person. En professionel sundhedsperson kan evaluere en persons specifikke situation og anbefale den bedste behandlingsplan.

Hvad du kan forvente af terapi hos en psykolog på Østerbo, eller enhver anden placering, kan variere baseret på flere faktorer, herunder terapeutens tilgang, din specifikke situation og mål for terapien. Generelt kan du forvente følgende, når du starter terapi hos en psykolog:

 1. Indledende vurdering: Din første session vil typisk være en indledende vurdering, hvor du og terapeuten lærer hinanden bedre at kende. Du kan forvente at diskutere din baggrund, dine tidligere erfaringer og mål for terapien.

 2. Fortrolighed: Terapi foregår i en fortrolig og sikker atmosfære, hvor du kan dele dine tanker, følelser og bekymringer uden frygt for dom eller konsekvenser.

 3. Terapiform og tilgang: Terapeuten vil sandsynligvis diskutere den terapeutiske tilgang, de anvender, og hvordan den passer til dine behov. Dette kan omfatte kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, mindfulness, eller en anden tilgang.

 4. Mål og planlægning: Terapeuten vil arbejde sammen med dig for at identificere mål for terapien og udvikle en plan eller ramme for, hvordan I vil arbejde mod disse mål.

 5. Øvelser og teknikker: I terapi kan du forvente at lære forskellige øvelser og teknikker, der kan hjælpe dig med at forstå og håndtere dine følelser, tanker og adfærd bedre.

 6. Selvrefleksion: Terapi opfordrer til selvrefleksion og selvindsigt. Du vil blive opfordret til at udforske dine tanker og følelser for at opnå en dybere forståelse af dig selv.

 7. Aktiv dialog: Terapi er en aktiv dialog mellem dig og terapeuten. Du vil blive opfordret til at udtrykke dig selv og stille spørgsmål.

 8. Fremskridt og evaluering: Terapeuten vil løbende evaluere fremskridt og justere terapien efter behov. Dette sikrer, at du arbejder hen imod dine mål.

 9. Tidsramme: Længden af terapien varierer afhængigt af dine behov og mål. Nogle terapiforløb kan være korte og fokuserede, mens andre kan være længerevarende.

 10. Terapeuten som støtte: Terapeuten er der for at støtte dig gennem udfordringer og forandringer og give dig redskaber til at håndtere livets udfordringer bedre.

 

Det er vigtigt at huske, at terapi er en individuel proces, og hvad du får ud af det, afhænger i høj grad af dit eget engagement, åbenhed og samarbejde med terapeuten. Det kan være givende at arbejde med en psykolog på Østerbro eller andre steder, når det kommer til at forbedre dit mentale velvære og tackle personlige udfordringer.

Udvalgte psykologer på Østerbro
Psykolog Ida Østerbro

Ida Vorm

Cand. Psych. 

Hej, mit navn er Ida. Jeg er psykolog og har min egen praksis på Østerbro. Jeg har specialiseret mig i LGBT+ relaterede problematikker, men har også erfaring med en bred vifte af andre emner og tematikker.

Jeg tror på, at der ikke findes én definitiv behandlingsform, der virker for alle. Derfor er det vigtigt for mig at lytte til din historie og dine behov for at vi kan finde dét der virker for netop dig. Derfor har jeg blik for både tankemønstre, relationer, livssituation og samfund.

Psykologklinik på Østerbro

Frederik Bjerre Andersen

Cand. Psych.

Hej, mit navn er Frederik. Jeg er psykolog med meget psykoterapeutisk erfaring, særligt inden for depression, angst, trivsel, traumer samt sorg. Jeg arbejder til dagligt som klinisk psykolog på Hejmdal Privathospital.

Jeg vil gøre mit ypperste for at tilpasse forløbet til dine behov. Jeg tilbyder en gratis kemi-samtale på 15 minutter. Vi vil her tale os ind på dine evt. ønsker for et godt forløb samt kan du få en fornemmelse af mig og min tilgang. Samtaler foregår i terapilokale eller online.

Felix østerbro psykolog

Felix Klich

Cand. Psych.

Mit navn er Felix, og jeg er psykolog med meget psykoterapeutisk erfaring, særligt ift. angst, depression, OCD, mistrivsel & selvværdsproblematikker, . Til hverdag arbejder jeg på Hejmdal Privathospital, hvor jeg beskæftiger mig med udredning og behandling af unge og voksne.

Jeg tilbyder en gratis telefonsamtale på 20 minutter, hvor du kan få fornemmelse af hvem jeg er, og hvordan et forløb hos mig ser ud. Du vil i terapien altid blive mødt med nysgerrighed, accept og en ikke-dømmende holdning.

Klinik på Østerbro psykolog

Maria Touloupova

Cand. Psych.

Hej. Mit navn er Maria og jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. I terapien vil vi sammen arbejde hen imod en nuanceret forståelse af dine udfordringer, deres oprindelse, hvorfor de bliver ved med at spænde ben for dig og hvad de forhindrer dig i at gøre.

Således har vi ikke kun fokus på, hvad du vil ændre og ønsker at slippe af med, men i høj grad også fremtidsfokus, fokus på dine værdier og hvordan du ønsker at leve dit liv.

Psykolog Østerbro Nabeel

Nabeel Butt

Cand. Psych.

Jeg hedder Nabeel. Længes du efter at trives bedre i dit liv? Uanset hvad du kommer med, vil terapi sammen med mig betyde et samarbejde. Gennem et samarbejde finder vi en fælles tilgang som betyder at prøve forskellige værktøjer af, og dermed finde nye strategier til dit liv. Jeg er optaget af at finde dine styrker, og at vi sammen skaber kontakt til det som er vigtig for netop dig.
I min praksis tager jeg udgangspunkt i at være nysgerrig, udvise respekt, åbenhed og en ikke-dømmende holdning.

Østerbro Cand Psych

Anders B. Jeppesen

Cand. Psych.

Som psykolog sætter jeg en ære i at være en dygtig håndværker, der forstår at udvælge de rette metoder og værktøjer til dig. Psykologfagligt spænder jeg bredt. Jeg trækker på både humanistisk, eksistentiel, narrativ og kognitiv tænkning og metode. Dette giver mig en metodisk bredde, der gør det muligt at skræddersy og tilpasse et forløb til dine specifikke behov.

Min styrke er at skabe et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum med plads til både grin, gråd, vrede og glæde.