Find en psykolog der udfører metakognitiv terapi

Målet med metakognitiv terapi er at udvikle større mental fleksibilitet, hvor man oplever at få kontrol over sine tankeprocesser igen.

Viser psykologer der hjælper en klient

Gode psykologer med metakognitiv terapi

Det er svært at finde den rigtige terapi. På Healper har du adgang til et stort netværk af nogle af de bedste psykologer i Danmark.

Gode psykologer du kan stole på

Det er svært at finde den rigtige terapi. Her har du adgang til et stort netværk af nogle af de bedste psykologer i Danmark.

Gode psykologer du kan stole på

Det er svært at finde den rigtige terapi. Her har du adgang til et stort netværk af nogle af de bedste psykologer i Danmark.

Simpelt og sikkert

En enkel, god
matching

På Healper behøver du ikke at bruge timer for at finde psykologer, der udfører metakognitiv terapi. Efter 5 minutters spørgsmål kan vi finde terapeuten til dig, som har en god chance for at skabe den rigtige terapeutiske alliance, så I kan løse din udfordring sammen.

 

Altid gratis at finde
din psykolog

Det er altid gratis at finde psykologer på Healper. Vi er grundlagt af psykologer og patienter, der sammen prøver at løse samfundets mentale sundheds problemer. Vi starter med at hjælpe dig med at finde den rigtige psykolog for dig gennem fri matching.

 

Fuldstændigt anonymt
og sikkert

Vi forstår godt at det kan være svært at snakke om sine psykiske udfordringer uden sikre rammer. Derfor vil Healper aldrig sælge din data til tredjeparter, og kommunikation mellem dig og terapeuten er sikker og anonym hos os med end-to-end encryption.

 

Psykologer til enhver udfordring

Healper er sat i verden for at give alle adgang til den terapi som de har brug for.
Vi hjælper dig med at finde psykologer, der kan hjælpe dig med dit mentale helbred.

Healper hjælper mennesker

Hjælp os med at skabe bedre mental sundhed, ved at lade os matche dig med psykologer, der kan hjælpe dig med at forbedre dit mentale helbred.

Danmark
10
Psykologer du kan matche med i Danmark

Ofte stillede spørgsmål

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret terapiform, der bygger på en antagelse om, at psykisk lidelse opstår på baggrund af for meget opmærksomhed på tanker, bekymringer, frygt og negative følelser. Sagt kort: Psykisk lidelse opstår, når vi tænker for meget.

I metakognitiv terapi reducerer man ikke kun specifikke symptomer, men i stedet fokusere terapien på at identificere og fjerne et specifikt opmærksomhedssyndrom kaldet ”Cognitive Attentional Syndrome” (CAS). Metakognitiv terapi er en af de nyere psykologiske behandlingsmetoder, der har vist sig at være effektiv til behandling af flere psykiske lidelser og psykologiske problemstillinger. Der findes omfattende dokumentation for effekten af metakognitiv terapi i forhold til bl.a. angst og depression.

Metoden er udviklet af professor Adrian Wells, som også underviser på en 2-årig specialiseringsuddannelse. Det er denne uddannelse de fleste psykologer i Danmark har taget, hvis de benytter metakognitiv terapi i praksis. Metakognitiv terapi er særligt udbredt i Storbritannien og Norge, men det er ikke alle psykologer i Danmark, der anvender metakognitiv terapi som behandlingsmetode.

På Healper kan du matche med over 1100 psykologer i Danmark, og du kan derfor finde hjælp til de fleste psykiske udfordringer. Dette betyder også, at du kan finde psykologer der udfører en lang række forskellige terapier. Udover metakognitiv terapi kan du bl.a. finde psykologer der udfører kognitiv terapi.

 

Selvom metakognitiv og kognitiv terapi lyder ens, er der stor forskel på dem. Begge retninger antager, at det er forstyrrelser i vores tænkning, der skaber psykiske udfordringer. Men der er uenighed om hvilken type forstyrrelse, der skaber problemerne.

I kognitiv terapi er der fokus på indholdet af ens tanker, og terapien fokuserer typisk på at omstrukturere tankeindhold. For eksempel kan man realitetsteste tanker ved at stille spørgsmål i retning af “Hvad er beviserne for – og hvad er beviserne imod”. Grundlæggende antager man altså i kognitiv terapi, at visse tanker kan gøre os psykisk syge, og derfor skal vi lære at tænke mere nuanceret.

I metakognitiv terapi tillægger man ikke tankeindholdet betydning og mener ikke, at det er negative tanker, der giver psykiske udfordringer. Her betragter man ikke tankerne i sig selv som problematiske. I denne retning indenfor psykologien, mener man ikke at tanker har magt til at gøre os syge, og derfor behøver man heller ikke at lære at tænke mere nuanceret.

Man mener i stedet, at problemet i psykiske lidelser er, at det for nogle er vanskeligt at lægge negative tanker fra sig. Man dvæler for længe og for ofte ved de negative tanker og følelser og grubler og bekymrer sig i dagevis – og det er dén proces, som skaber ubalance og giver os udfordringer.

Når man hele tiden dvæler ved negative tanker, så fastholder man en følelse af angst og tristhed, som går hen og skaber de vedvarende negative indre tilstande, der karakteriserer psykisk lidelse.

Så i forhold til kognitiv terapi, der handler om at lære at tænke anderledes, så handler metakognitiv terapi om at lære at tænke mindre. I metakognitiv terapi er man mere interesseret i hvor længe man tænker, end hvad man rent faktisk tænker på.

Det er det man tænker om sine tanker (metakognitionerne) som terapeuten prøver at hjælpe dig med at ændre. Formålet er, at du bliver klar over, at fokusset på grublerier og bekymringer påvirker dit velvære, fordi disse tanker blot er med til at fastholde eller forstærke bekymringer og andre ubehagelige følelser såsom stress. Terapien har ligeledes til formål at vise dig, at du selv har kontrollen over, hvordan du reagerer på dine tanker – og at det ikke er tankerne, der kontrollerer dig.

Din terapeut støtter dig ved at undersøge, hvilke bevæggrunde du har for at håndtere tankerne, som du gør og støtter dig i at skabe en række nye strategier til at håndtere negative tanker og kontrollere opmærksomheden. Det kan være i form af frakoblet opmærksomhed og/eller bekymringsudsættelse. Du får altså trænet din opmærksomhed, men du får også træning i at udsætte dine bekymringer til et senere tidspunkt. Ved at planlægge et kortere tidsrum på dagen, hvori du tillader dig selv at være f.eks. bekymret, oplever du at have kontrol over dine tanker.

Du bliver opmærksom på, at der er forskel på tanke og virkelighed – dine tanker er bare tanker. Som en del af et metakognitivt terapiforløb vil indgå såkaldt eksponering, som også er kendt i kognitiv adfærdsterapi. Man eksponeres eksempelvis for situationer, man ellers søger at undgå.

Nogle gange inkluderer terapien også noget hjemmearbejde. Der er forskellige øvelser, der hjælper os med at udfordre vores tankemønstre. Hver enkelt er designet til at udfordre en bestemt overbevisning, enten positiv eller negativ.

Et eksempel er ”Attention Training Technique”. Dette er en øvelse designet til at udfordre troen på, at “jeg ikke har kontrol over mine tanker”. 

I øvelsen vil du høre en række lyde til at fokusere din opmærksomhed på. Du skifter derefter din opmærksomhed mellem de forskellige lyde som anvist. Tanken er, at du demonstrerer over for dig selv, at du kan styre din opmærksomhed, og at du derfor har kontrol over dine tanker.

I dette aspekt ligner metakognitiv terapi mindfulness. Mange mindfulness-baserede øvelser får dig til at fokusere din opmærksomhed på forskellige stimulus eller forskellige områder af kroppen. Og i begge tilfælde er øvelsen ikke designet til at undertrykke ængstelige eller negative tanker. I stedet bør du tillade tankerne at komme ind i dit sind, men lade være med at engagere dig i dem.